خلقت انسان

جنين‏ شناسي در قران

ديدگاه قرآن در رابطه با چگونگى و مراحل آفرينش جنينى انسان چيست و چه نسبتى با علوم جديد دارد؟

«جنين شناسان» مراحل شكل‏گيرى انسان در رحم را به سه مرحله تقسيم مى‏كنند:
1. مرحله توده جنينى (EMBRYONIC MASS)؛ اين مرحله از هنگام لقاح و بارورى سلول‏هاى جنينى نر و ماده (fertilization) آغاز و تا پايان هفته دوم ادامه مى‏يابد.
2. مرحله جنينى (Embryonic period)؛ اين دوره از هفته سوم آغاز و تا آخر هفته هشتم امتداد مى‏يابد. در طول اين مدت، تمام دستگاه‏هاى اصلى بدن ساخته مى‏شوند.
3. دوره فيتال (Fetal period)؛ از ماه سوم تا مرحله تولد را دوران فيتال و جنين را در اين مرحله فتوس (Fetus) مى‏نامند.
اين تقسيم‏بندى به اعتبار پاره‏اى از رخدادها در جهت سير تكاملى جنين است.

خلقت حضرت آدم(ع)

چند سال از خلقت آدم و حوا مي گذرد؟ و آيا اين درست است كه زماني كه نسل آدم و حوا زندگي مي كردند مرگي وجود نداشت ولي بعد خداوند متعال مرگ را در سرنوشت انسان قرار داد تا دنيا را بهتر بشناسد و كارهاي عبث و بيهوده انجام ندهد و بيشتر به فكر آخرت باشند؟

در پاسخ به قسمت اول سؤال شما دربارة مدت خلقت آدم و حوا بايد گفت:
طبق منابع مهم تاريخي و روايي ما از جمله تفسير شريف الميزان نوشتة عالم جليل القدر علامه سيد محمد حسين طباطبايي از زمان خلقت آدم و حوا حدود 7000 هفت هزار سال مي گذرد (تفسير الميزان، ج4، ص148)

نقد نظريه تكامل تدريجي

برادر من به هنگام مطالعه کتاب زيست شناسي سال سوم دبيرستانش در وجود خدا شک کرده و متاسفانه سعي من و خانواده در رفع ترديد او باعث لجاجت و حتي دشمني او با به قول خودش خرافات شده است . لطفا براي رضاي خدا هم شده کمک کنيد ! او مي گويد در کتاب درسيش خوانده که نظريه پردازي به نام داروين اين طور گفته که همه موجودات از جمله انسان تکامل يافته يک موجودند و جهان از يک جرم بوجود آمده است !


قبل از ورود در بحث ، توصیه ای که می کنیم این است که سعی کنید از هر عمل و رفتاری که باعث مقاومت و لجاجت این برادر عزیز می شود اجتناب فرمایید ؛ و سعی کنید با رفتاری احترام آمیز و عالمانه با ایشان رفتار نمایید.

ماده اوليه انسان

انسان از چه ساخته شده است؟ از لخته خون يا از آب يا چيزي مانند سفال؟

بااهداء سلام وآرزوي توفيق الهي ضمن تشكرازحسن اعتمادشمابه اين بخش پاسخ سؤال مطرح شده به حضورتان تقديم مي گردد.
سوره علق / 2 «خلق الانسان من علق» و نيز سوره مومن /14 «ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العقله مضغه فخلقنا المضغقه عظاما فكسونا العظام لحما ثم .... »
سوره روم / 20 : « و من آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنشرون » و نيز سوره فاطر/ 11 و «و الله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا ... »
طارق/ 6 « خلق من ماء دافق » و نيز فرقان / 54 : «و هوالذي خلق من الماء بشرا ... »
خلقت انسان: به طور كلي و در يك كلام ‘ تراب منشاء نبات است و نبات منشاء نطفه (1)

انسان‏هاي قبل آدم(ع) و ازدواج فرزندان ایشان

آيا حضرت آدم اولين انسان بود يا قبل از او انسان وجود داشت؟ و فرزندان او چگونه توليد مثل کردند؟

مطلبي را که در خصوص وجود انسان هايي قبل از انسان فعلي که از نسل حضرت آدم(ع) مطرح فرموديد به صورت هاي گوناگون در روايات مطرح شده است مثلا امام باقر(ع) به جابر بن يزيد مي گويد: گويا تو گمان مي کني که خداوند فقط اين عالم را آفريد و بس و همچنين گمان مي کني که خداوند بشري غير از شما نيافريده است؟ آري به خدا قسم خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفريد و تو در آخر اين عالم ها و آدم ها هستي (خصال، ج 2، ص 450 و نيز بحارالانوار، ج 63، ص 82 - 83).