خلقت انسان

جسمانیه الحدوث بودن انسان واشتداد روحي

همانگونه که مستحضريد در حکمت متعاليه، علما متعقدند که روح در ابتدا از جنس ماده و بعد از اشتداد روحي و تجدد امثال و حرکت جوهري ماهيتي مجرد پيدا مي کند. 1- در صورت امکان مرحله اشتداد روحي را تا تکامل توضيح فرمائيد. 2- آيا همين اشتداد روحي و تجدد امثال با آيه (نفخت فيه من روحي ) تعارض دارد يا نه؟

بر اساس ديدگاه پذيرفته شده در حكمت متعاليه نفس آدمي «جسمانيّه الحدوث و روحانيّه البقاء» است. به اين معنا كه نفس در پي حدوث بدن و به سبب تكامل جوهري آن پديد مي آيد به گونه اي كه در آغاز آفرينش جوهري مادي است و در اثر حركت جوهري مراحل كمال را طي كرده و به مقام تجرد مثالي و تجرد عقلي و فوق تجرد عقلي نايل مي شود.
نفس آدمي در مرحله نخست يك صورت معدني است كه تنها خاصيت جمادات را دارد. نطفه آدمي همان صورت معدني است.

نظريه تكامل

در کتاب علوم تجربي سوم راهنمايي در زير عکسي از ساختمان، دست حيوانات مختلف و انسان دليل شباهت آنها را خواسته با توجه به محتواي متن کتاب اين شبهه را ايجاد کرده است که شايد نظر نويسنده تکامل انسان مانند ديگر حيوانات ديگر مي باشد. و اين مسئله از بعد شرعي مشکلاتي دارد. لطفا من و ساير همکارانم را راهنمايي فرماييد.

در صفحاتی از کتاب علوم تجربي سوم راهنمايي موضوع بحث فسيل شناسي و بحث تکامل انواع است. در اين صفحات به وضوح نظريات مطرح شده درباره تکامل انواع تشريح شده است و لحن کلام نويسنده به گونه اي است که خواننده گمان مي کند نظريه تکامل يک نظريه به اثبات رسيده و قطعي است و در مواردي از جمله در تصويري که شما به آن اشاره فرموده ايد انسان نيز مشمول اين تکامل انواع شمرده شده است. فلذا در متن مذکور دو اشتباه عمده به چشم مي خورد.

آفرينش انسان

هنگامي كه خداوند به حضرت اسرافيل و جبرئيل و ميكاييل دستورداد تا مشتي خاك از زمين بيارند تا انسان را بوجود بياورد چرا آنها نتوانستند ولي حضرت عزرائيل توانست؟ آيا آنها گناه نكردند كه دستورخداوند را انجام ندادند و دستور خاك را بر دستور خدا ترجيح دادند؟

1. روایتی که حضرت عالی به آن اشاره فرموده اید در کتاب علل الشرایع نقل شده که متن آن چنین است.

مراحل آفرینش جهان

کساني معتقدند آفرينش انسان در چند مرحله بوده، در اين مورد توضيح دهيد.


اصل مرحله اي بودن آفرينش انديشه اي قرآني است . اما جزييات و چگونگی در خور بررسی های تفصيلی است. اکنون به اختصار اين مساله را در سه جهت با ز می کاويم.
يک. آفرينش جهان
مراحل يا ايام آفرينش جهان در قرآن شش روز دانسته شده كه چهار روز آن مربوط به زمين و تدبير امور آن است.

تكامل انسان

در بحث هدف خلقت بعد از پرسش هاي مختلف از مجاري متفاوت به اين مسأله رسيدم که خداوند به جهت تکامل انسان خلقت آن را ايجاد فرموده است تا بعد از سپري شدن عمر دنيوي و مراجعت به آن دنيا اين هدف به ثمر برسد. حال اين فرضيه براي بنده مطرح شده است که آدم قبل از آفرينش که از جنس خاک و از پست ترين موجودات بوده است و يا خداوند از آن سؤال فرمود که مي خواهي به درجه خليفه من برسي و از افلاکيان درجاتت بالاتر برود؟ و يا اين که خود خاک به خدا عرض کرده که مي خواهد تکامل پيدا کند و بعد آفرينش اتفاق مي افتد. مي خواهم در مورد مسأله فوق بنده را کامل راهنمايي فرمائيد و توضيح دهيد.

اين بحث يکي از بنيادي ترين مباحث مطرح در طول تاريخ تفکر بشري است و همواره در امتداد قرن ها و عصرها، اذهان بسياري را به خود مشغول کرده است و بشر در طول تاريخ همواره مي خواسته تا بداند که از کجا آمده؟ براي چه آمده؟ و به کجا مي رود.