خلقت انسان

خلقت انسان از خاك

چطور از خاک انسان به وجود مي آيد و از همان خاک حشرات و حيوان و گياه؛ انسان و بقيه موجودات که هيچ کدام استحقاق و قابليتي براي چگونه موجود گشتن ندارند پس چگونه از يک خاک چيزهاي متفاوت با قابليت و تکليف متفاوت ايجاد مي گردد؟ آيا همان گونه که زندگي حشرات و حيوانات کم ارزش است انسان نيز اين گونه است؟

آنچه در مورد اصل خلقت انسان از خاك، در متون ديني وارد شده است به معني خلقت اوليه است. با اين توضيح : منظور اين است كه اولين موجود از اين نسل خاكي (كه حضرت آدم مي باشد) اصل خلقت او خاك است يعني خداوند با تغيير و تحولاتي در خاك , صورتي آفريد و آنگاه از روح خود در آن دميد و موجودی به نام حضرت آدم خلق شد. ... .
روشن است كه خداوند به خاك خاصيت هاي مختلفي عطا كرده است كه مي تواند چيزهاي مختلفي را با رنگ و شكل هاي مختلفي از خود بروز دهد و اين مطلب در حقيقت به شگفتي هاي خلقت برمي گردد .

مراحل رشد جنين

مراحل تکوين جنيني انسان از ديدگاه اسلام و علوم؟ لطفا به صورت جامع و کامل پاسخ دهيد.


در اين باره مقاله قرآن و رويان شناسي نگاشته حميدرضا شاكرين از مجله حوزه و دانشگاه تقديم مي گردد.
قرآن و رويان شناسي
پيش از ارسطو، رحم زن را چون كشتزاري براي رشد و تكامل مني مرد به حساب مي‏آوردند، سپس ارسطو برآن شد كه جنين از خون حيض پديد مي‏آيد و مني نقشي جز درانعقاد آن ندارد، همان طور كه پنير مايه، موجب انعقاد شير مي‏شود. يكي ديگر از نظريه‏هاي پذيرفته شده تا نيمه قرن هفدهم م. فرضيه‏آفرينش خود به خودي. (Generation Spontaneous) است كه مورد توجه فيزيولوژيست‏هاي برجسته‏اي مانند ويليام هاروي بود.

نظريه تكامل تدريجي و اثبات وجود حضرت باري

پاسخ اين جانب را در اين رابطه که آيا مراجع و فقها با نظريه هاي زيست شناسي که در رابطه با تکامل موجودات ارائه مي شود موافق هستند و اگر پاسخ مثبت است لطف کنيد اثبات خدا را طي اين مراحل به طور کامل توضيح دهيد و اگر پاسخ منفي است نظر اسلام در اين رابطه را بيان فرماييد و اثبات وجود حضرت باري تعالي خداوند يکتا را با دلايلي علاوه بر برهان نظم و با مستندات علمي روز اثبات فرماييد.

در ابتدا بايد گفت كه چون نظريه تكامل بحث و مطلبي است كلامي ، از اين رو مراجع و فقها نيز در اين باره موضعي كلامي دارند كه اگر دلايل كلامي آن را تاييد كرد مورد قبولشان است و اگر آن را در نمود حكم به عدم صحت آن مي دهند. ما در اينجا ابتدا به بررسي نظريه تكامل مي پردازيم تا در اين ميان نظر مراجع نيز روشن گردد و در پايان برخي از براهين اثبات وجود خدا را مطرح مي كنيم.
نظريه تكامل )Evolution( ديدگاه‏هاى گوناگونى را در ميان زيست‏شناسان و عالمان دينى برانگيخته است؛ انگاره‏هاى موجود در فلسفه علم نيز گمانه‏هاى متفاوتى را درباره اين نظريه رقم مى‏زند.

خلقت حضرت حوا(ع)

چگونگي به وجود آمدن حضرت حوا(س) توضيحات کاملي مي خواستم.


بر اساس آيات قرآن كريم، حضرت حوا عليها سلام از همان نفسي آفريده شده كه حضرت آدم از آن آفريده شده بود «يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها»(نساء/1) بنابراين آدم و حوا از يك نفخه الهي و روح خدايي آفريده شده و به لحاظ روح انساني هر دو يكسان هستند. قرآن كريم آفرينش حوا از دنده چپ حضرت آدم عليه السلام يا طفيلي بودن خلقت حوا را نفي مي نمايد و هر دوي آنها را از نفس واحد، مي داند.
از جمله مسائلى كه در قرآن كريم، آيات زيادى را به خود اختصاص داده است، موضوع خلقت زن و مرد است.

نقد نظريه تكامل تدريجي

تكامل موجودات تقريبا از 4 ميليارد و 600 ميليون سال پيش تاكنون وجود داشته و قابل مشاهده است اما در خصوص انسان پس از تحقيقات، بنده به اين نتيجه رسيدم كه انسان هايي وجود داشته و دارد كه از نسل ميمون باشند ولي آدمي كه خداوند مي فرمايد از روح خودش در او دميده است با اين موجودات، متفاوت است و ما انسان ها از نسل بني آدم مي باشيم و نه از آن موجودات تكامل يافته لطفا نظرتان را در اين خصوص بفرماييد؟

آنچه ما از موجودات زنده گذشته در دست داريم تنها فسيلها هستند ؛ لذا ما چيزي جز همين فسيلها و شباهتهاي برخي از آنها به همديگر را نمي بينيم . لذا در مقابل موافقين نظريه تكامل انواع ، دانشمنداني نيز هستند كه با آن موافق نيستند. ما فسيلهاي شبيه به هم را مي بينيم و آنگاه تكامل جانوران از همديگر را تخيل مي كنيم . پس اصل نظريه تكامل هنوز در بوته ابهام است .
اما اين نظريه كه موجودات ، همه بجز انسان در اثر تكامل پديد آمده اند ، سالهاست كه بين انديشمندان مطرح است ؛ و يكي از چندين تقرير نظريه تكامل است .