خلقت انسان

دميدن روح در جنين

چگونه روح در نوزاد دميده مي شود؟

جنين شش مرحله را طي مي كند: 1. نطفه 2. علقه 3. مضغه 4. استخوان ها ساخته مي شوند 5. گوشت بر روي استخوان ها را مي پوشاند 6. روح بر او دميده مي شود.(مؤمنون (23) آيه 14) { مشهور اين است كه پس از چهار ماه روح بر جنين ديده مي شود. روايتي از پيامبر اكرم(ص) نيز اين مطلب را تأييد مي كند.

عالم رحم

حقيقت عالم رحم چيست؟

.
رحم:
(بفتح اوّل و كسر دوّم) رحم زن. محل رشد جنين. جمع آن ارحام است «هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ» آل عمران: 6. «وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ» لقمان: 34.
رحم بمعناى فوق ، در قرآن هميشه جمع آمده است. به قوم و خويش از آنجهت رحم و ارحام گفته‏اند كه آنها از يك رحم خارج شده‏اند (مفردات) يعنى ريشه همه يك رحم است. ذو رحم .
استعمال کلمه «عالم » در واژه« رحم» به دليل اهميتي است که اين مکان در جنبه حياتي و تکاملي انسان؛ داراست.

جسمانیه الحدوث بودن انسان

ما قبل از اينكه به دنيا بيايم وجود داشتيم؟ خب اگه ما وجود داشتيم يعني روح ما وجود داشته اون وقت اين چي كه خدا اول جسم را آفريد، بعد روح رو درش دميد؟

- در هیچ آیه ای به صراحت گفته نشده که ابتدا بدن انسان آفریده می شود و آنگاه روح در آن دمیده می شود. چنین تعبیری تنها در مورد حضرت آدم (ع) با صراحت به کار رفته است. امّا در مورد دیگر انسانها ، آنچه به صراحت بیان شده این است که خلقتشان به صورت تدریجی و مرحله به مرحله بوده است.

خلقت بدیع انسان

خدا در قرآن گفته است که انسان را از خاک آفريده است. از طرفي در قرآن گفته شده خدا کن فيکون مي کند. آيا خدا به خاک که عنصر مادي است براي خلق انسان نياز نداشت؟ اگر توجيه مي کنيد که خاک را هم خودش آفريده، باز هم از مخلوق خود بي نياز نبوده است. از اين بابت فرقي بين خالق بودن انسان و خدا وجود ندارد. انسان هم اگر چيزي را اختراع مي کند مثلا اگر کامپيوتر مي سازد از هارد ديسک، پيچ و مهره و ... که خودش ساخته استفاده مي کند با چه گواهي و دليلي مي توانيد بگوييد خدا کن فيکون مي کند؟

باید توجّه داشت که از دو زاویه می توان به خلقت خدا نگریست ؛ یک بار از زاویه ی پایین به بالا و بار دیگر از زاویه ی بالا به پایین. انسان در ابتدای کار که هیچ اطّلاعی از حقیقت هستی ندارد تنها همین عالم مادّه را می بیند ، لذا همه چیز را از همین زاویه نگاه می کند و بس.

روح و قلب جنين

قلب در ماه اول دوره جنيني شکل مي گيرد و روح در ماه چهارم دميده مي شود، آيا اين دو با هم تناقض ندارند؟ لطفا در اسرع وقت پاسخ دهيد.

از منظر فلاسفه ی اسلامی و آیات و روایات ، روح یا نفس داری مراتبی است که به طور کلّی عبارتند از: نفس جمادی ، نفس نباتی ، نفس حیوانی ، نفس انسانی و نفس قدسیّه.
اثر نفس جمادی حفظ ترکیب و انسجام وجودی است که باعث می شود موجودات مادّی ــ اعمّ از جاندار و بی جان ــ ساختار وجودی خود را حفظ نمایند. لذا از نظر حکمای اسلامی ، موجودات مادّیِ به ظاهر بی جان نیز دارای حیات می باشند ؛ لکن این حیات به قدری ضعیف است که با حواسّ عادی قابل ادراک نیست.