خلقت انسان

تناسخ ارواح

در مورد تناسخ روح توضيح دهيد؟


تناسخ (Reincarnation ) ، اصطلاحی است در کلام و فلسفه و عرفان ،‌ و به معنای انتقال روح از جسمی به جسم دیگراست. در لغت از ریشة نَسَخَ به معنای برداشتن چیزی و گذاشتن چیزی دیگر به جای آن یا تغییر دادن چیزی به چیز دیگر است ، مثل «نَسَخت الشمسُ الظلَّ» (خورشید جای سایه را گرفت ). از همین ریشه ، «تناسخ ازمنه » را به معنای پی در پی گذشتن زمانها آورده اند (فَراهیدی ؛ راغب اصفهانی ؛ ابن فِارس ؛ مرتضی زَبیدی ، ذیل «نسخ »). تناسخ ورثه در فقه ــ که گاه با لفظ مناسخه به آن اشاره می شود ــ نیز عبارت است از مردن وراث یکی پس از دیگری بی آنکه میراث تقسیم شود (شهیدثانی ، ج 8، ص 252ـ253).