خلقت انسان

آفرينش حوا(ع)

چرا خداوند آدم و حوا رو آفريد و مرد را از جنس آدم قرار داد ولي زن را از جنس آدم نيافريده است؟

بر خلاف آنچه كه در بعضى از كتب مذاهب و اديان و معتقدند كه، زن از مايه‏اى پست‏تر از مايه مرد آفريده شده و يا اين كه به زن، جنبه طُفيلى داده است به اين كه زن مقدمه وجود مرد بوده و براى مرد آفريده شده است به همين جهت حضرت حوا، همسر آدم از باقيمانده گِل آدم خلق شده است، قرآن كريم با كمال صراحت در آيات متعددى مى‏فرمايد كه زنان را از همان جنس مردان و از سرشت مردان آفريده‏ايم، و هر دو از يك گوهرند و براى يكديگر آفريده شده‏اند «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ‏» « زنان زينت و پوشش شما هستند و شما نيز زينت و پوشش آنها ‏(بقره، 187)
توضيح آن كه: آياتى كه مبدأ پيدايش انسانها را مطرح كرده

خلقت حضرت حوا(ع)

در قرآن آمده است که اي مردم ما شما را از نفس واحده(يک تن ) آفريديم و براي او( آن يک تن حضرت آدم) جفتي(حوا) از خود او آفريديم. لطفا چگونگي آن را توضيح دهيد.


1ـ در بعضی اخبار آمده که حوّا از پهلو یا دنده ی آدم خلق شده ؛ برخی نیز با استناد به آیه نخست سوره نساء خواسته اند این گونه اخبار را تأیید نمایند. امّا حقیقت این است که از آیه یکم سوره نساء نمی توان به صراحت استفاده نمود که جسم حوّا از جسم آدم(ع) خلق شده است. بخصوص خلق شدن حوّا از پهلو یا دنده ی آدم ، که آیه مورد نظر هیچ اشاره ای به آن ندارد.

نظريه داروين

آيا ميمونها زماني انسان بودند، بعدها به اين شکلي درآمدند يا اينکه تغييرات محيطي باعث شدند؟ لطفا از نگاه فلسفي و ديني توضيح دهيد.

نظريه تكامل (Evolution) ديدگاه‏هاى گوناگونى را در ميان زيست‏شناسان و عالمان دينى برانگيخته است؛ انگاره‏هاى موجود در فلسفه علم نيز گمانه‏هاى متفاوتى را درباره اين نظريه رقم مى‏زند. تكامل باورى (Evolutionism) و به عبارت دقيق‏تر نظريه تبدل انواع (Transformism) از بدو پيدايش تاكنون، مراحل گوناگونى را پشت سر گذاشته و همواره مورد نقد و اصلاحاتى واقع شده كه اهم آنها عبارت است از: 1. داروينيسم، 2. نئوداروينيسم، 3. لاماركيسم، 4. نئولاماركيسم، 5. موتاسيونيسم (Mutationism)

نظريه داروين ودیدگاه اسلام

آيا نظريه داروين با اسلام منافات دارد؟

نظريه تكامل )Evolution( ديدگاه‏هاى گوناگونى را در ميان زيست‏شناسان و عالمان دينى برانگيخته است؛ انگاره‏هاى موجود در فلسفه علم نيز گمانه‏هاى متفاوتى را درباره اين نظريه رقم مى‏زند. تكامل باورى )Evolutionism( و به عبارت دقيق‏تر نظريه تبدل انواع )Transformism( از بدو پيدايش تاكنون، مراحل گوناگونى را پشت سر گذاشته و همواره مورد نقد و اصلاحاتى واقع شده كه اهم آنها عبارت است از: 1. داروينيسم، 2. نئوداروينيسم، 3. لاماركيسم، 4. نئولاماركيسم، 5.

آفرينش انسان از خاك

چرا طبق فرمايش قرآن انسان از خاک آفريده شده است ولي طبق نظريه علمي انسان تکامل يافته موجودات ساده است و کدام مورد پذيرفته است؟

این که انسان از خاک آفریده شده است لزوما به معنای خلقت دفعی نیست ، بلکه می تواند به نحو تدریجی باشد . اما آیا می توان بین آیات قرآن و نظریه تکاملی داروین که امروزة اشتهار فراوانی دارد آشتی برقرار کرد ؟ در این باره جا دارد مروری جامع و چند جانبه اما گذرا داشته باشیم :
نظريه تكامل (Evolution) روى‏كردهاى گوناگونى را در ميان زيست شناسان )Biologists(، فيلسوفان علم )Philosophers of Scicnce( و عالمان دينى )Religious scholars( برانگيخته است. اين نظريه از بدو پيدايش تاكنون مراحل متعددى را پشت سر گذاشته و همواره مورد نقد و اصلاحاتى واقع شده كه اهم آنها عبارت است از: 1. لاماركيسم، 2.