عقايد اهل سنت (تعداد بازديد: 49,180)
تجرد نفس (تعداد بازديد: 1,113)
غريزه جنسي وهدف افرینش (تعداد بازديد: 993)
آيه ابلاغ واثبات امامت (تعداد بازديد: 2,243)
نجم، آيه 39 و شفاعت اهل بيت(ع) (تعداد بازديد: 2,648)
فرضیه تکامل داروین (تعداد بازديد: 1,074)
شرايط شفاعت کننده (تعداد بازديد: 4,368)
شفاعت نزد شيعه‏ (تعداد بازديد: 1,226)
نظرات سروش در مورد قران (تعداد بازديد: 6,077)
خلود در بهشت و جهنم (تعداد بازديد: 1,589)
فلسفه عزاداري (تعداد بازديد: 1,584)
امامت و خاتميت (تعداد بازديد: 1,025)
راه‏ هاي رسیدن به بهشت (تعداد بازديد: 6,532)
دلايل رجعت (تعداد بازديد: 1,640)
سجده بر غيرخدا (تعداد بازديد: 910)
فلسفه زيارت عاشورا (تعداد بازديد: 2,081)
نماز ظهر عاشورا (تعداد بازديد: 6,996)
نقش امام زمان(عج) درعصرجدید (تعداد بازديد: 2,089)
مراحل خداشناسي (تعداد بازديد: 9,567)
امامت و خاتميت (تعداد بازديد: 2,708)
تحريف قرآن در اينترنت‏ (تعداد بازديد: 765)
امامت فرزندان امام حسن(ع) (تعداد بازديد: 1,118)
پرستش و نیایش (تعداد بازديد: 1,974)
ضرورت بعثت انبياء و امامان(ع) (تعداد بازديد: 2,636)