عدل الهي و افرینش زشتی (تعداد بازديد: 1,366)
جلوگیری خدا از فسادها (تعداد بازديد: 681)
آيه ابلاغ خلافت امام علي(ع) (تعداد بازديد: 5,971)
حوادث زندگي وحکمت و مصلحت (تعداد بازديد: 1,879)
فيلم سياحت غرب (تعداد بازديد: 1,988)
حقّ النّاس و حق الله (تعداد بازديد: 585)
انسان در قرآن( شهيد مطهري) (تعداد بازديد: 14,113)
همزاد انسان (تعداد بازديد: 3,259)
يادگيري علم جفر (تعداد بازديد: 45,828)
وجه رافضی نامیدن شیعیان (تعداد بازديد: 1,025)
خلقت حضرت حوا(ع) (تعداد بازديد: 3,145)
تنهايي خداوند (تعداد بازديد: 1,295)
واجب الوجود خدا (تعداد بازديد: 1,334)
واقعیت احضار روح (تعداد بازديد: 2,874)
کتب دين شناسي (تعداد بازديد: 794)
کتاب اسلام شناسي شريعتي (تعداد بازديد: 1,365)
عايشه و ام ‏المؤمنين (تعداد بازديد: 795)
شریعت و آزادي در اسلام (تعداد بازديد: 799)
منشا دين (تعداد بازديد: 728)
توبه زنا با زن شوهردار (تعداد بازديد: 10,330)
امامان دوازده‏گانه(ع) (تعداد بازديد: 637)
اصول دين در قرآن و روايات (تعداد بازديد: 3,478)