حدوث و قدم قرآن

بحث حادث بودن و یا قدیم بودن قرآن چیست؟نظرات را در این باره ذکر بفرمایید!

همه متكلمان و فرقه هاى اسلامى ، و بلكه همه مسلمانان ، بر متكلم بودن خداوند متفق اند و كلام را از اوصاف الهى مى شمارند . با این حال در جزئیات این بحث اختلاف شدیدى بین فرق گوناگون كلامى رخ داده است . این اختلاف عمدتاً به دو مساله باز مى گردد: 1ـ تفسیر حقیقت كلام الهى . 2ـ حدوث یا قدم كلام الهى .

کتب اعتقادی

کتاب هایی در زمینه مباحث اعتقادی - فلسفی معرفی نمایید.

+ کتب معرفت شناسی

ـ شناخت از ديدگاه علمى و قرآن ، محمد تقى جعفرى
ـ شناخت در فلسفه اسلامى جعفر سبحانى
ـ تحليلى از مسأله شناخت سيد محمد باقر صدر
ـ معرفت شناسي در قرآن، حضرت آيت الله جوادي آملي، مرکز نشر اسراء،
ـ معرفت شناسي، حسن معلمي، کانون انديشه جوان، تهران
ـ آموزش فلسفه، استاد مصباح يزدي، جلد اول، سازمان تبليغات اسلامي، تهران
ـ معرفت ديني از منظر معرفت شناسي، علي رباني گلپايگاني، کانون انديشه جوان

+ کتب منطق

ـ المنطق ، محمّد رضا مظفّر
ـ منطق صوری ، دکتر محمّد خوانساری
ـ رهبر خرد ،محمود شهابی
ـ منطق کاربردی ، علی اصغر خندان
ـ مغالطات ، علی اصغر خندان

+ کتب فلسفه

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: