خدا جزئی از عالم هستي!

مقصود از اين که خداوند جزئی از اجزاء عالم نيست، چيست؟ در اين عبارت عالم شمولش کدام بوده و جزئی از اجزاء عالم بودن، چرا برای خداوند متصور نيست؟


مراد از عالم ، سلسله نظام مخلوقات است که شامل سه عالم کلّی می شود که عبارتند از عالم عقول ، عالم مثال و عالم مادّه که عالم عقول منزّه از مادّه و آثار مادّه از قبیل شکل و رنگ و حرکت و زمان و ... است و عالم مثال اگر چه غیر مادّی است و حرکت و زمان در آن راه ندارد ولی برخی آثار جسمانیّات مثل شکل و رنگ و اندازه را داراست . این سه عالم که از کلّ آنها تعبیر به عالم خلقت می شود ، فعل خدا ، معلول خدا و مظهر اراده خدا هستند.
وقتی گفته می شود خدا جزئی از عالم نیست ، مقصود این است که خدا نه موجود مادّی است ، نه موجود مثالی است و نه موجود عقلی. خدا علّت این سه عالم است لذا اگر خدا جزء این موجودات باشد لازم می آید که خدا در عین علّت العلل بودن معلول نیز باشد و این تناقض است. همچنین لازم می آید که خدا در عین این که واجب الوجود است ممکن الوجود نیز باشد که آن هم تناقض و محال است. همچنین لازم می آید که خدا در عین نامحدود بودن محدود نیز باشد که باز تناقض و محال است. بنابراين وجود خدا به نحو جزيي از جهان نيست بلكه او علت جهان است و قوام جهان به اوست.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .