زنده بودن سفياني

درسته كه سفياني الان زنده است و از سران ارتش سوريه است؟

اين گونه مطالب ارزش علمي و استنادي معتبر ندارد و نمي توان به راحتي پذيرفت . از طرف ديگر كسانى كه مدعى‏اند او را ديده‏اند، مدعايشان وجود فردى است كه از نظر اسمى با آنچه در روايات آمده مطابقت دارد، ولى اينكه آيا از نظر شخصى همان فرد مورد نظر است، يا صرفاً تشابه اسمى دارد نمى‏توان اظهار نظر كرد.