رجعت امامان(ع)

آيا رجعت واقعي است و تمام معصومين دوباره زنده مي شوند؟


1- رجعت به معنى عودت، بازگشت است. در اينجا به معنى بازگشت به سوى دنيا مى‏باشد و در اصطلاح معنى رجعت از نظر علما و دانشمندان شيعه چنين است كه مى‏گويند، پيش از قيام قيامت در ادامه حكومت حضرت مهدى(ع) به ترتيب، دوران رجعت هر يك از ائمه هدا(ع) فرا رسد و جمعى از نيكان بسيار نيك از هر دوران و هم‏چنين بدكاران بسيار بد از هر زمان به دنيا بازگردند. نيكان براى ديدن دولت كريمه اهل‏بيت و رسيدن به آرزوى حكومت عدل و داد و بدكاران از براى عقوبت و عذاب دنيا كه سزاى اعمال خود را در اين دنيانديده‏اند. امام صادق(ع) مى‏فرمايد: «ان الرجعه ليست بعامه و هى خاصه لايرجع الا من محض الايمان محضا او محض الشرك محضا؛رجعت همگانى نيست بلكه خاص است و فقط كسانى به دنيا باز مى‏گردند كه مؤمن خالص يا مشرك محض باشند»(ميزان‏الحكمه، ج 4، ص1984، ح 6941).در رجعت اولين كسى كه زمين بر او شكافته مى‏شود، امام حسين(ع) مى‏باشد. امام صادق(ع) مى‏فرمايد: «اول من نشق الارض عنه و يرجع الى الدنيا الحسين بن على(ع)؛ نخستين كسى كه قبر به روى او شكافته مى‏شود و به دنيا برمى‏گردد حسين بن على(ع) است». همچنين در روايت آمده است كه امام باقر(ع) به بكيربن اعين فرمود: رسول خدا(ص) و على(ع) رجعت خواهند كرد، (ميزان‏الحكمه، ج 4، ص 1982، ح 6932 و 6933 - سفينه ‏البحار، ج 3، ص 315). از حضرت رضا(ع) نقل شده است: مأمون به امام رضا عرض كرد: اى ابالحسن نظر شما درباره رجعت چيست. حضرت فرمود: حقيقت دارد. در ميان امت‏هاى پيشين نيز وجود داشته است و قرآن از آن سخن به ميان آورده و رسول خدا(ص) فرموده است هر چه درامت‏هاى گذشته بوده در ميان اين امت نيز عينا و مو به مو پيش خواهد آمد، (ميزان‏الحكمه، ج 4، ح 6927، ص 1980). خلاصه سخن : 1- رجعت از مسلمات مذهب شيعه مى‏باشد و پيرامون آن دلايل متعددى وجود دارد. 2- رجعت؛ يعنى، بعضى از انسان‏هايى كه قبل از ظهور امام(عج) از دنيا رفته‏اند به زندگى دنيوى باز مى‏گردند، يكى از گروه‏هايى كه رجعت مى‏كنند، ائمه(ع) مى‏باشند. براى مطالعه بيشتر ر.ك: 1- رجعت از نظر شيعه، نجم‏الدين طبسي. 2- رجعت، محمد باقر بهبودي.

Tags: