تفسیر ایه 62 سوره بقره (ان الذين آمنوا والذين هادو و النصاري و الصائبين من امن بالله و اليوم الاخر) و پلورالیسم

با توجه به اين آيه كه خداوند مي فرمايد :(( ان الذين آمنوا والذين هادو و النصاري و الصائبين من امن بالله و اليوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عندربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون)) (62 سوره بقره ) حال چرا ما ادعا داريم كه غير از مسلمانان بقيه اهل جهنمند و در عذابند آيا اين با رحمت خداوند سازگار است مثلا از بين 7 ميلياردها جهان فقط فقط يك ميليارد يا بيشتر كه مسلمانند اهل نجات و بهشت باشند .

بدون شک اشخاصي که مثلا در قاره استراليا يا آفريقا يا آمريکا باشند که ابدا اسم و رسم اسلام به گوش آنها نرسيده و يا رسيده اما دسترسي براي آنها نيست بعد از مرگ معذب نخواهند بود و سوالي از آنها نخواهد شد و مورد عقاب و عتاب نيستند عقلا و نقلا .
اما عقلا بديهي است مواخذه از آنها خلاف عدل الهي است چون حجت بر آنها تمام نيست و اما نقلا :
قرآن مي فرمايد : کساني که به حسب واقع ، ضعيف و عاجزند مردان و زنان و کودکان که استطاعت و توانائي بر چاره سازي ندارند و راهي که از محل کفر ، فرار و به محل ايمان قرار گيرند نمي شناسند پس آن گروه بي چارگانند که خداي تعالي عفو فرمايد از ايشان و خداوند عفو کننده و آمرزنده گناهان است { به تعبير شماره اين رحمت خداوند است }
و در کتاب « کفايه الموحدين » مي فرمايد : و اما مستضعفين از رجال و نساء آنها کساني باشند که قاصر العقولندو اتمام حجتي بر ايشان نشده باشد به جهت ضعف عقل آنها يا اين که اسم اسلام و ايمان به گوش ايشان نرسيده يا قدرت بر تحصيل اسلام و ايمان نداشته اند چون ابله و مجنون و کور و کر و کساني که در زمان جاهليت بوده و مرده اند و جامع همه آنها مستعضف کسي است که حجت بر او تمام نشده باشد .
«کفار »يعني آنهايي که در مدت عمر خود ايمان به خدا و روز جزا را تحصيل نکنند و با کفر بميرند و فساق يعني گناهکاران و ستمگران و آنهايي که کارهاي حرام و ناروا از آنها سر زده و بدون توبه بميرند گرفتاري و عذاب آنها پس از مرگ ، تابع قصور و. تقصير آنها است که اگر قاصر بودند وعذابي ندارند و اگر مقصر بودند و به مقدار تقصيرشان معذب خواهند بود.
بنابراين کساني که در اثر کمبود عقل ، ايمان به خدا و روز جزا و ساير عقايد حقه را کسب ننمودند و مردند قاصر و غير معذبند و همچنين آنهايي که از اول عمر تا آخر ، عقايد حقه به گوششان نرسيده يا اگر رسيده براي تحصيل انها راهي نداشتند و واقعا عاجز بوده اند آنها هم معذب نخواهند بود.
بنابراين کساني که در اثر کمبود عقل ، ايمان به خدا و روز جزا و ساير عقايد حقه را کسب ننمودند و مردند قاصر و غير معذبند و همچنين آنهايي که از اول عمرتا آخر ،عقايد حقه به گوششان نرسيده يا اگر رسيده براي تحصيل آنها راهي نداشتند و واقعا عاجزبوده اند ... آنها هم معذب نخواهند بود .
و اما فساق : نسبت به گناهاني که حرمت و زشتي آنها از طريق عقل فطرئي بشر ثابت باشد ( مانند کشتن به ناحق و مانند ستم و تجاوز به ديگري ) قصور در آنها نيست و مرتکب آنها قطعا مقصر است بنابراين کافري که از جهت کفرش قاصر باشد هرگاه کسي را به ناحق بکشد پس از مرگش هر چند از جهت کفرش معذب نباشد لکن از جهت قتل نفس معذب خواهد بود زيرا از جهت ايمانش مي تواند بگويد نفهميدم، ندانستم ، راهي براي کسب ايمان نداشتم ليکن از جهت قتل نفس نمي تواند بگويد نمي دانستم گناه است هر چند حکم الهي را نشنيده بود اما عقل وجدانش حجت را بر او تمام کرده است ولي نسبت به گناهاني که تنها از طريق شرع بايد ثابت شود مانند ترک نماز و روزه اگر واقعا قاصر بود به تفصيلي که گفته شد معذب و مسئول نخواهد بود (1)
اما تفسير آيه اي که ذکر کرده ايد اين است : آنچه ارزش دارد واقعيت و حقيقت است نه تظاهر و ظاهر سازي ، در پيشگاه خداوند بزرگ ، ايمان و عمل صالح پذيرفته مي شود « کساني که پيامبر اسلام ايمان آورده اند و يهوديان و نصاري و صائبان ( پيروان يحيي يا نوح يا ابراهيم ) آنها که ايمان به خدا و روز قيامت آوردند و عمل صالح انجام دهند پاداش ايشان نزد پروردگارشان ثابت است و نه ترسي از آينده دارند و نه غمي از گذشته »
اين آيه تقريبا با همين عبارت در سوره مائده آيه 69 آمده و با تفاوتي بيشتر در سوره حج آيه 17 ذکر شده است يهود و نصاري به خود مي باليدند که دينشان از اديان ديگر بهتر است و بهشت را در بست منحصر به خود مي دانستند و شايد همين تفاخر ميان جمعي از مسلمانان نيز بود اين آيه مي گويد : ايمان ظاهري مخصوصا بدون انجام عمل صالح چه از مسلمانان باشد و چه از يهود و نصاري و پيروان اديان ديگر بي ارزش است تنها ايمان واقعي و خالص به خدا و دادگاه بزرگ قيامت که با کار نيک و عمل صالح توام باشد در پيشگاه خدا ارزش دارد ، تنها اين برنامه موجب پاداش و جلب آرامش و امنيت مي گردد .
قرآن در ايه« 85» آل عمران مي گويد : هر کس ديني غير از اسلام براي خود انتخاب کند پذيرفته نخواهد شد و به علاوه آيات قرآن پر است از دعوت يهود و نصاري و پيروان ساير اديان به سوي اين آئين جديد از اين رو نمي توان بر طبق آيه فوق استدلال کرد که پيروان هر مذهبي بايد به مذهب خود عمل کنند و همين قدر که به خدا و آخرت ايمان داشته و عمل صالح انجام دهند کافي است ؟ که اگر اين تفسير صحيح باشد با بخش عظيمي از آيات قرآن ، تضاد صريح دارد بنابراين بايد به دنبال معني واقعي آيه رفت .
در اينجا دو تفسير از همه روشن تر و مناسب تر به نظر مي رسد 1- اگر پيروان مذاهب به محتواي کتب خود عمل کنند مسلما به پيامبر اسلام ايمان مي آورند چرا که بشارت ظهور او با ذکر صفات و علائم مختلف در اين کتب آسماني آمده است .
2- اين آيه مي خواهد پاسخ سوالي که در آغاز اسلام براي بسياري از مسلمان ها مطرح بود را بدهد که هر کسي که در عصر خود به پيامبر بر حق و کتاب آسماني زمان خويش ايمان آورده و عمل صالح انجام داده باشد اهل نجات است لذا يهوديان مومن و صالح العمل قبل از ظهور پيامبر اسلام اهل نجاتند (2)
اقيانوس ، آب فراواني دارد اما اگر شما بطري در بسته اي را در آن بيندازيد قطره اي از آب در بطري داخل نمي شود مشکل از آب است يا بطري ؟ (3)
منابع:
1- 82 پرسش ، شهيد دستغيب ، ص 28 ، و نيز رجوع شود به ص 107.
2- برگرفته از تفسير نمونه ، ج 1 ، ص 282 ( با تلخيص و اندکي تغيير ) .
3- رجوع کنيد به : تمثيلات حجت الاسلام قرائتي ص 90.
براي تکميل اين بحث رجوع کنيد به :
در محضر علامه طباطبائي ص 260 تا 263..
بنابراين عده اي بهانه جويي کرده اند اين آيه را رستاخيز قرار داده اند که پيرو هر مذهبي بايد به مذهب خود عمل کند و لازم نيست يهودا نصر اينها پيرو دين اسلام بشوند و آنها هم پذيرفته ميشوند اما پاسخ اينکه 1- آيات ديگري را سراسر از دعوت اديان ديگر مثل يهود ، مسيح به اسلام و دين جديد که پيامبرآن رسول خدا است زيرا کتاب يهود و مسيح علائم پيامبر و بشارت به آن را داده است و اين گرويدن به پيامبر اسلام خود عمل به کتب مسيح و يهود است 2- شما ميدانيد که اديان در طول هم بودند يعني وقتي مسيح آمد آئين يهود ملاک نبود و وقتي اسلام آمد همه مردم بايد به آئين اسلام ايمان مياوردند و ديگر احکام مسيح نسخ ميشه .3- کلمه الذين امنوا در آيه ايمان به خدا مستلزم چند امر است .
1- ايمان به پيامبر اسلام حضرت ختمي مرتبت محمد صلي الله عليه و اله .
2- ايمان به محتواي ما انزل الله ( پذيرش قرآن و دين اسلام و بلکه همه انبياء سابق ) و حال
3- عمل به آن آئين بنابراين ابليس عمل نکرد ولي خدا را قبول داشت اما خداوند در قرآن اورا کافر خطاب کرد .
4- اين کليات است و شان قرآن اينستکه که کليات را بيان کند .
5- تفسير قرآن با خود قرآن است بايد آيات ديگر را هم ببيند مثل 1- مثل يبتع غير لاسلام انبياء فلن يقبل منه ، آيه 85 سوره آل عمران 2- الدين عند الله الاسلام آيه سوره : دين حق نزد خداي متعال فقط اسلام است .
بنابراين در موضوعي که بخواهيم مطالعه کنيم بايد تمام آيات آن موضوع را کنار هم نگاه کنيم .
و شما اگر در مسيحيت و يهوديت الان مطالعه کنيد بسياري از موضوعات آن خرافه است .حتي درکتب آنها مثل عهد عتيق و جديد براي نمونه چند مورد را ذکر ميشود .
کشتي خداوند با يحيي ،
مسيحيت و عقيده به تثليث .
افسانه صليب .
عدم قابليت قطايه قرآن با تورات و انجيل و تحدي قرآن و صدها موضوعي که اگر مطالعه کنيد يقينا فرق حق و باطل را خواهيد فهميد .
موضوع مهم تر ارسال پيامبران در هر دوره اي امر اختيار نبود که نسبت به اسلام هم بگويد هر کس مايل است به اسلام ايمان بياورد و هر کس مايل نيست ايمان نياورد و فرقي هم ندارد اعمالتان قبول است چه ايمان بياوريد چه نياوريد بلکه ايمان در مقام تشريح نسبت به هر پيامبري در زمان خودش امر خداوند بود و اگر با علم و آگاهي مخالفت بکنيم يا قبول نکنيم قطعا عذاب آخرت و عدم پذيرش اعمال را به همراه است از جمله اين قانون کلي ايمان به پيامبر آخر الزمان حضرت رسول اکرم« صلي الله عليه و آله» است که اگر حتي به دستور ايشان راجع به امامت هم کسي با علم و آگاهي مخالفت کند اعمال او باطل است زيرا دستور رسيده: آنچه را پيامبر به شما ميگويد اطاعت کندي مثل اطاعت خدا : اطيعوا الله الرسول و..
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
8 + 12 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .