تعارض نظريه تکامل با قرآن

آيا داروينيسم (تکامل تدريجي) با متن مقدس قرآن در تعارض است؟ اگر اين گونه است اين تعارض چگونه رفع مي شود؟

نظريه تكامل (Evolution) رويكردهاي گوناگوني را در ميان زيست شناسان (Biologists)، فيلسوفان علم (Philosophers of Scicnce) و عالمان ديني (Religious sclolars) برانگيخته است. اين نظريه از بدو پيدايش تاكنون مراحل متعددي را پشت سر گذاشته و همواره مورد نقد و اصلاحاتي واقع شده كه اهم آنها عبارتند از:
(1) لاماركيسم، (2) نيولاماركيسم، (3) داروينيسم، (4) نيوداروينيسم، (5) موتاسيونيسم.
الف) از منظر زيست شناختي (Biologic): اشكالات متعددي بر نظريه تكامل وارد ساخته اند، از جمله آنكه با تمام تلاش هايي كه داروين در جمع آوري شواهد بر نظريه خويش به عمل آورده، از تفاوت هاي عمده و اساسي بين انسان و اجداد حيواني مورد ادعاي وي (ميمون) غافل بوده است. و برخي از اين تفاوت ها كه «والاس» (Wallace) به آنها اشاره كرده عبارتند از:
(1) فاصله عميق ميان مغز و قواي دماغي انسان وميمون.
(2) تمايز زباني آشكار بين انسان و ميمون.
(3) استعداد وتوانايي آفرينش هنري در انسان.
(4) عدم تفاوت مغزي بين انسان متمدن كنوني و قبايل بدوي كه داروين آنها را حلقه فاصل بين انسان متمدن وميمون خوانده است. (علم و دين، ايان باربور (Ian Barbour)، ترجمه بهاالدين خرمشاهي، ص 99 - 141).
همچنين «فيزيكو» (Phisico) طبيعي دان آلماني و متخصص در تاريخ طبيعي انسان (Antropologist) مي گويد: «پيشرفت هاي محسوسي كه علم تاريخ طبيعي انسان نموده، روز به روز خويشاوندي انسان و ميمون را دورترمي سازد.» (علي اطلال المذهب المادي، فريد وجدي 103 - 108).
ب) ازمنظر فلسفه علم نيز كه معرفتي درجه دوم است، و رهبردهاي علمي،متدهاي برگزيده توسط دانشمندان، حاصل كار آنها و عوامل دخيل در نظر پردازي هاي علمي را مورد سنجش و داوري قرار مي دهد، ديدگاه هاي گوناگوني عرضه شده كه عبارتند از: (1) پوزيتويسم منطقي (Logical Positirism) (2) مينوگروي (Idealism) (3) واقع گروي خام Naive (Realism) (4) واقع گروي نقدي (Critical Realism) چهارمين نگرش كه جديدترين آنها به شمار مي آيد، بر آن است كه اساسا"تئوري هاي علمي برآيند مشاهدات صرف و تحويل پذير به داده هاي حسي نيست، بلكه تئوري ها برآيند همكنشي داده هاي حسي و بر ساخته هاي ذهني دانشمند است. بنابراين نظريات علمي، اكتشافات محض نيستند وجنبه اختراعي نيز دارند.از اين رو نمي توان اين گونه نظريات را نسخه طابق النعل بالنعل واقعيت و عينيت خارجي دانست، (علم و دين، ايان باربور،مترجم بهاالدين خرمشاهي، ص 169 - 244).
ج) از منظر ديني: در ميان عالمان ديني و ديگر دانشمنداني كه در پي تبيين ديدگاه اسلام پيرامون نظريه تكامل بر آمده اند، رويكردهاي گوناگوني يافت مي شود كه به اختصار عبارتند از:
1- ادعاي اينكه قرآن به صراحت از تكامل تدريجي و تحول انواع و پيوستگي نسلي دم زده است (خلقت انسان، دكتر سحابي)
2-رد تئوري تحولي خلقت (تفسير الميزان، ج 4، ص 153 - ج 9، ص 8 - ج 16، ص 269).
3- توجيه پذيري نظريه تكامل از طريق آيات قرآن درصورت اثبات آن در علم. (داروينيسم يا تكامل انواع، جعفر سبحاني. نيز: فيلسوف نماها، مكارم شيرازي).
4- در صورت اثبات نظريه تكامل در موردديگر جانداران، انسان حساب جداگانه و مستقلي دارد و پيوستگي نسلي با ديگر حيوانات ندارد.(خلقت انسان از نظر قرآن، معارف قرآن،خداشناسي، انسان شناسي، كيهان شناسي، محمدتقي مصباح يزدي).
5-تفكيك وحي از مفسران آن (تكامل از نظر قرآن، علي مشكيني اردبيلي).
6- تفكيك زباني علم و دين (مقالات فلسفي، علل گرايش به ماديگري،مرتضي مطهري)
براي توضيح بيشتر علاوه بر متون ذكر شده ر. ك: 1- موضع علم و دين در خلقت انسان احد فرامرز قراملكي نشرآرايه 2- مجله «كلام اسلامي»، شماره 15 18 3- تورات، انجيل، قرآن و علم موريس بوكاي ترجمه: مهندس ذبيح الله دبير.
در اين جا با مختصر توضيحاتي به ذكرديدگاه علامه طباطبايي مي پردازيم: 1- اساسا تئوري تكامل از نظر تجربي ثابت نگرديده است، و وفاق و اجماعي (Conseuse) بر آن نيست.
2- آيات قرآن با صراحت و نص قطعي از هيچ يك از دو نظريه ثبات انواع (Fixism) و تحول انواع (Transformism) دم نزده است. ليكن ظاهر آيات مربوط به خلقت انسان با ديدگاه اول انطباق دارد.
3- ظواهر كتاب و سنت تا زماني كه با حجت ديگري در تعارض نيفتد به حجيت خودباقي هستند.4- با توجه به مقدمات فوق نمي توان از مدلول ظاهري آيات قرآن در اين باره دست كشيد.(تفسيرالميزان مراجع ياد شده)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
11 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .