دعا براي آمرزش غيرمسلمانان

آيا دعاى فرد مسلمان براى غير مسلمان جهت آمرزش او مورد قبول است؟

دعا داراي انواع و اقسامي است. برخي از آنها محدوديتي براي كسي ندارد; مثلا دعا براي هدايت همه كافران مشركان منحرفان همان گونه كه انبيا (ع) براي هدايت مردم خويش دعا مي‏كردند: »اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون ; خدايا: قوم مرا هدايت كن همانا آنان جاهلند«. بنابر اين دعا براي هدايت عموم مرد جهان و يا امور زندگي آنان هيچ محدوديتي ندارد و چنانچه مشيت الهي بر اجابت قرار گيرد مستجاب مي‏شود. تنها يك مورد استثنا وجود دارد و آن طلب مغفرت (استغفار) براي مشركان است. البته استغفار براي موءمنان به اديان آسماني ديگر مانعي ندارد. در قرآن مجيد ممنوعيت استغفار براي مشركان به صراحت بيان شده است: »پيامبر(ص) و مؤمنان مجاز به استغفار براي مشركان نيستند اگر چه از خويشان آنان باشند«.