همزاد انسان

آيا صحت دارد كه گفته مي شود براي هر فردي در جهان يك بدلي وجود دارد حالا فرق نمي كند كه چه آن بدل در كشور خودش باشد يا كشور ديگري و علت خاصي براي آن وجود دارد؟ با توجه به اين كه چند وقت پيش در مجله هاي خانوادگي بدل بازيگري بنام اويسي را در يك كشور اروپائي چاپ كرده و يا مشابه همين قضيه در چين كه فردي مشابه نفر ديگري كه مرده بود وجود داشت؟

اساسا چيزي به نام بدل همزاد انسان آن گونه كه در افواه و تبلیغات مطبوعات سرگرم كننده مطرح است وجود ندارد و در نصوص ديني و علمی از آن خبري نيست . البته برخي كلمه همزاد را در مورد ((جن )) به كار مي برند. اين استعمال هر چند درست نيست ; ولي جن وجود واقعي دارد و قرآن مجيد و روايات با صراحت تمام به وجود آن گواهي مي دهند. نسبت به اين كه از چه زمان و چگونه مسائله همزاد شايع شده است , اطلاع دقيقي نداريم ; ليكن احتمال مي دهيم اين مسئله از خرافات باستاني و عقايد پيش از اسلام باشد.
در هر صورت برخي گفته اند مقصود از همزاد، موجودي به نام جن مي باشد به اين معنا که غير از انسان ها، موجودات ديگري به نام «جن » وجوددارد که در رديف انسان ها و کنار آنها از آن ياد مي شود نه آن که هر انساني يک همزادي انسی یا جنی در باطن و يا در سايه خود داشته باشد.