فلسفه تكليف

با اينکه ما مي دانيم خداوند رحمان و رحيم است پس فلسفه تکاليفي که از ما مي خواهد، چيست؟ چرا از ما تکليف مي خواهد؟


خدا بی نیاز مطلق است و از کسی چیزی نمی خواهد ؛ لذا از ما هم تکلیف نمی خواهد بلکه او تکلیف را برای ما می خواهد ؛ به تعبیر دیگر، خدا به ما راه نشان می دهد ؛ « إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ـــــ ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد(و پذيرا گردد) يا ناسپاسی کند » (الإنسان:3).
دین نقشه ی وجود انسان کامل است ؛ و خدا این برنامه را به ما داده تا اگر خواستیم با آن خود را بسازیم ؛ و اگر خود را با این برنامه نساختیم وقتی پرده ها کنار رفت خواهیم دید که انسان نیستیم بلکه حیوانیم که در دنیا قیافه ی انسانی داشتیم. پس اینکه خداوند متعال نقشه ی خلیفة الله شدن را در اختیار ما قرار داده از رحمت اوست. اینکه که کسی سر یک نابینا داد بزند: که فلانی از آنجا نرو می افتی تو چاه ! ظاهرش فرمان دادن است امّا حقیقتش خیرخواهی نمودن. حتّی همان داد زدن هم از سر رحمت و نشانه ی خیرخواهی شخص می باشد.