علم الهی و هدف افرینش

خداوند متعال هم اکنون می داند که کدامیک از ما اهل بهشت هستیم و کدامیک اهل جهنم پس چرا باید در این دنیا زندگی کنیم در حالی که خدا عاقبت کار ما را می داند؟ اگر اهل بهشت یا جهنم هستیم از زندگانی ما در دنیا چه سود؟

فرجام بهشت يا دوزخ براي انسان از مقوله «شدني» هاست يعني ما بايد به اين دنيا بياييم تا بهشتي يا جهنمي «بشويم» و ظرف وجود ما با حضور در اين دنيا و طي مراحل علمي و عملي او گذر از فراز و نشيب ها شكل مي گيرد. بنابراين تا به دنيا نياييم پاداش و كيفر معنا پيدا نمي كند. و علم الهي هم تابع همين مساله است، يعني او واقعيتي که ما با اختيار خود در زندگي دنيا بر مي گزينيم و سرانجامي که در پي آن، افعال اختياري خود مي سازيم را مي داند مثل معلمي که مي داند فلان دانش آموز کوشا است و موفق. بنابراين اگر به دنيا آمدن و عمل اختياري نبرد آن علم الهي هم نبود و بهشتي و جهنمي هم نمي بود.