رابطه ی شب قدر و جبر و اختیار

اگر در شب قدر، مقدرات معيّن مى گردد؛ پس تلاش و اختيار انسان چه معنا دارد؟

Qadr-Jabr-Ekhtiar.jpgاينكه مى گويند: در شب قدر همه مقدرات تقدير مى شود؛ بدين معنا است كه قالب معين و اندازه خاص هر پديده، به طور روشن اندازه گيرى مى شود. البته اين اندازه گيرى، بر اساس شرايط و موانعى است كه پيش مى آيد و با ملاحظه اختيار و قابليت انسان شكل مى گيرد.
با توجه به مقدمه يادشده، رابطه شب قدر و تعيين سرنوشت بندگان و كردار اختيارى آنان، روشن مى شود. قدر؛ يعنى، پيوند و شكل گرفتن هر پديده و هر حادثه با سلسله علل خود و در شب قدر، اين پيوند به دقّت اندازه گيرى مى شود؛ يعنى: اولاً، براى امام هر زمان اين پيوند معلوم و تفسير مى شود. ثانيا، رابطه اين پديده ها با علل خود روشن مى گردد.
از يك سو خداوند متعال، بر اساس نظام حكيمانه جهان، چنان مقدّر كرده است كه بين اشياء، رابطه اى خاص برقرار باشد. براى مثال بين عزت و دفاع از كيان و ذلّت و پذيرش ستم... هر كس از كيان خود دفاع كند، عزيز مى شود و هركس تسليم زور و ستم شود، ذليل مى گردد! اين تقدير الهى است. مثال ديگر اينكه بين طول عمر و رعايت بهداشت و ترك بعضى از گناهان (مثل قطع صله رحم و دادن صدقه)، رابطه وجود دارد. بر اين اساس هر كس طول عمر مى خواهد، بايد در اين قالب قرار گيرد. آن كه اين شرايط را مهيا كرد، طول عمر مى يابد و آن كه در اين امور كوتاهى كرد، عمرش كوتاه مى گردد. پس در افعال و كردار اختيارى بين عمل و نتيجه ـ كه همان تقدير الهى است ـ رابطه مستقيم وجود دارد.
انسان تا زنده است، جاده اى دو طرفه در برابرش قرار دارد: يا با حسن اختيار، كميل بن زياد نخعى مى گردد و يا با سوء اختيار حارث بن زياد نخعى، قاتل فرزندان مسلم مى شود؛ دو برادر از يك پدر و مادر: يكى سعيد و ديگرى شقى.
پس تقدير الهى؛ يعنى، آن كه با حسن اختيار خود به جاده مستقيم رفت، كميل مى شود و آن كه با سوء اختيار خود، به بيراهه گناه و انحراف پا گذاشت، حارث مى گردد.
از سوى ديگر در شب قدر، معين مى شود كه هر انسان، بر اساس انتخاب و اختيار خود، كدام راه را انتخاب خواهد كرد و با توجه به دعاها، راز و نيازها و تصميم ها، قابليت چه نعمت ها و يا حوادثى را خواهد داشت.
پس بين تقدير الهى و اختيار آدمى، هيچ منافاتى وجود ندارد؛ زيرا در سلسله علل و شرايط به ثمر رسيدن كار و ايجاد حادثه، اراده آدمى يكى از علل و اسباب است. آن كه با حسن اختيار خود، كردار نيك انجام مى دهد يا مخلصانه دعايى مى خواند، نتيجه آن را در اين جهان مى بيند و آن كه بر اثر سوء اختيار گناهى مرتكب مى شود، نتيجه تلخ آن را مى چشد.
پس اينكه در شب قدر، امور بندگان ـ اعم از مرگ و زندگى، ولادت و زيارت و... ـ تقدير مى شود، همگى با حفظ علل و شرايط و عدم موانع است و «اختيار» يكى از علت ها و شرايط آن به شمار مى آيد. به اين جهت سفارش شده، در آن شب به شب زنده دارى و عبادت و دعا بپردازيد، تا اين عمل در آن شب خاص ـ كه از هزار شب برتر است ـ شرايط نزول فيض الهى را فراهم آورد.
 نكته آخر اينكه خداوند مى داند، هر چيزى در زمان و مكان خاص، به چه صورت و با توجّه به كدام شرايط و علل تحقق مى يابد و مى داند كه فلان انسان با اختيار خود، كدام كار را انجام مى دهد. فعل اختيارى انسان، متعلق علم خداوند است كه در شب قدر، حدود آن مشخص مى شود. اين امر با اختيار منافات ندارد و حتى بر آن تأكيد مى كند؛ براى مثال معلم كاردان و مجرب، به خوبى مى داند كدام يك از دانش آموزانش، به دليل تلاش فردى و استعداد لازم، با رتبه بالا قبول مى شود و كدام يك به دليل تلاش يا استعداد كمتر، در حد متوسط نمره مى آورد و يا تجديد مى شود. علم معلم، از راه دانش او به علت ها است و نفى كننده تلاش دانش آموزان نيست. در شب قدر همه كردار اختيارى انسان، اندازه گيرى و قالب بندى مى شود. خداى عالم به علت ها، بر اساس نظم موجود در ميان اشياى اين جهان، برنامه ريزى مى كند و «اختيار» انسان يكى از علت هاى مؤثر است. از اين جهت تأكيد شده است: شب نوزدهم، بيست و يكم و بيست و سوم ماه مبارك رمضان را به عبادت، دعا و شب زنده دارى مشغول باشيم، تا اين اعمال خير، زمينه آمادگى و توان برتر ما شود و بتوانيم فيض الهى را درك كنيم. اگر عنصر اختيار در ميان نبود و هر چه ما مى كرديم در سرنوشت ما تأثير نداشت، هيچ دليلى بر اين همه تأكيد بر شب زنده دارى و عبادت نبود.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .