حرکت انسان به سوی تکامل

سلام خسته باشيدانسان دردنيا بدن مادي خود را ازدست ميدهد دربرزخ بدن مثالي خودرا ازدست خواهدداد بهمين ترتيب بگونه اي كه بنظر انسان در مسيرنابودي كامل است مثلااگرگفته شودانسان به مرتبه وجودي خواهدرسيدكه ميتوانددر يك ان هم در دنيا باشد وهم در برزخ باشدوهم در اخرت وهم در مافوق ان باشدبسيار قابل توجه است مثل پيامبراين مراتب را درمعراج طي كردنداما اينگونه كه پيش ميروديعني انسان درمسيري است كه بترتيب ظهوري از وجودش را ازدست ميدهدابتدا ماده سپس مثال وغيره يعني همان كه در ابتدا گفتم يعني انسان در مسيرنابودي ومحوشدن است باتشكر ازشما خدانگهدار

جريان دقیقا برخلاف آنچیزی است كه در سوال مطرح فرمودید سیر انسان به شوی تکامل است نه نابودی .

از جمادی مردم و نامی شدم وز نما مردم ز حیوان سر زدم

مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم من ز مردن کم شدم؟

لحظه ی دیگر بمیرم از بشر تا بر آرم از ملائک بال و پر

بار دیگر از ملک پرّان شوم آنچه اندر وهم تو ناید آن شوم

شاید بتوان با اطمینان گفت که سیر تحوّل و تکامل انسان ، یعنی مراحل گوناگون حرکت از خاک به افلاک و از آنجا به عرش و سپس به ملکوت و آنگاه پیوستن به حقیقت مطلق و یگانه شدن با اصل خویش، کامل و واضح در این چهار بیت مثنوی بیان گردیده است.

نفس انسان به لحاظ ساختار وجودي، در بود پيدايش «جسماني الحدوث» و در استمرار وجودش «روحاني البقاء» است. به اين معني که نفس انسان تا زماني که در دنياي رحم است داراي حيات گياهي بوده و خواص و آثار گياهي دارد.
پس از خروج از دنياي ظلماني رحم، به تکامل خود ادامه داده و واجد حيات حيواني مي شود به گونه اي که علاوه بر خواص و آثار گياهي- که همان تغذيه‌، توليد، و رشد است- داراي خواص نفس حيواني مي شود يعني ادراک و حرکت ارادي.
پس از مرحله نفس حيواني، به تکامل جوهري خود ادامه داده و به مرحله نفس انساني مي رسد يعني علاوه بر کمالات نفس نباتي، نفس حيواني، واجد کمالات نفس انساني که همان تعقل و تکفر است، مي گردد. خو نفس انساني داراي مراتب و مراحل بي نهايت است تا به کمال مطلوب خود که فناء في الله است‌، نايل گردد .

تعداد 0 پيام ( 1282 حرف درج شده- -722 حرف مانده )
طول متن شما از 280 حرف بيشتر است. در صورتي كه پاسخ به صورت پيام كوتاه باشد در باكس باقي خواهد ماند

جریان دقیقا برخلاف آنچیزی است که در سوال مطرح فرمودید سیر انسان به شوی تکامل است نه نابودی .

از جمادی مردم و نامی شدم + وز نما مردم ز حیوان سر زدم

مردم از حیوانی و آدم شدم + پس چه ترسم من ز مردن کم شدم؟

لحظه ی دیگر بمیرم از بشر + تا بر آرم از ملائک بال و پر

بار دیگر از ملک پرّان شوم + آنچه اندر وهم تو ناید آن شوم

شاید بتوان با اطمینان گفت که سیر تحوّل و تکامل انسان ، یعنی مراحل گوناگون حرکت از خاک به افلاک و از آنجا به عرش و سپس به ملکوت و آنگاه پیوستن به حقیقت مطلق و یگانه شدن با اصل خویش، کامل و واضح در این چهار بیت مثنوی بیان گردیده است.

نفس انسان به لحاظ ساختار وجودي، در بود پيدايش «جسماني الحدوث» و در استمرار وجودش «روحاني البقاء» است. به اين معني که نفس انسان تا زماني که در دنياي رحم است داراي حيات گياهي بوده و خواص و آثار گياهي دارد.
پس از خروج از دنياي ظلماني رحم، به تکامل خود ادامه داده و واجد حيات حيواني مي شود به گونه اي که علاوه بر خواص و آثار گياهي- که همان تغذيه‌، توليد، و رشد است- داراي خواص نفس حيواني مي شود يعني ادراک و حرکت ارادي.
پس از مرحله نفس حيواني، به تکامل جوهري خود ادامه داده و به مرحله نفس انساني مي رسد يعني علاوه بر کمالات نفس نباتي، نفس حيواني، واجد کمالات نفس انساني که همان تعقل و تکفر است، مي گردد. خو نفس انساني داراي مراتب و مراحل بي نهايت است تا به کمال مطلوب خود که فناء في الله است‌، نايل گردد .

نمايه:

Tags:

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .