تضاد دنيا و آخرت‏

آيا دنيا و آخرت با هم تضاد دارند؟

دنيا و آخرت با هم تضاد ندارند؛ بلكه تفاوت و نوعى ارتباط دارند. در اينجا با تحليلى كوتاه و در حد اختصار، به تفاوت‏ها و نوع ارتباط ميان دنيا و آخرت، از ديدگاه آيات قرآن، اشاره مى‏شود.
تفاوت‏ها
1. ثبات و تغيير؛ در دنيا حركت و تغيير هست: جوان پير مى‏شود؛ نو، كهنه مى‏گردد؛ كهنه‏ها از بين مى‏روند؛ گياهان پژمرده مى‏شوند و ...
اما در جهان آخرت، اين‏گونه تغيير و تحول وجود ندارد و ثبات و بقا حاكم است «1».
2. آميختگى و خلوص؛ در زندگى دنيايى، خوشى با رنج، حيات با مرگ، لذت با محنت، اندوه با شادى و اضطراب با آرامش آميخته است. اما در آخرت چنين نيست؛ بلكه دسته‏اى از مردم هميشه و از هر جهت متنعّم، شاد و آسوده‏اند و گروهى ديگر همواره معذّب، غمگين و ناراحت‏اند «1».
3. اصل و فرع؛ دنيا در برابر آخرت مانند «وسيله و هدف»، «كشت و درو» و «اصل و فرع» است؛ يعنى، زندگى دنيايى مقدمه آخرت و وسيله‏اى براى كسب سعادت ابدى است. در اين دنيا بايد تخم پاشيد و در آنجا درو كرد. زندگى دنيايى، فرعى و غيراصيل و زندگى اخروى، نهايى و اصيل است «2».
هست بى‏رنگى اصول رنگ‏ها صلح‏ها باشد اصول جنگ‏ها
آن جهان است اصل اين پر غم وثاق وصل باشد اصل هر هجر و فراق‏
زانك ما فرعيم و چار اضداد اصل خوى خود در فرع كرد ايجاد اصل «3»

ارتباط دنيا و آخرت‏
با وجود تفاوت‏هايى كه ميان دنيا و آخرت وجود دارد، پيوند و ارتباط تكوينى و خاصى نيز بين آن دو هست. اما در فهم اين ارتباط، بايد تعمق بيشترى كرد؛ چرا كه برخى گمان كرده‏اند: نعمت‏هاى دنيايى موجب سعادت اخروى است؛ از اين رو، ميان نعمت‏هاى دنيا و نعمت‏هاى آخرت، قائل به ارتباطاند.
از ديدگاه قرآن، رابطه بين دنيا و آخرت، از قبيل رابطه بين پديده‏هاى دنيا با يكديگر نيست كه هر كس در اينجا نيرومندتر، زيباتر و شادتر باشد، در آخرت نيز همان گونه باشد «1».
برخى نيز پنداشته‏اند: كسانى به سعادت اخروى مى‏رسند كه از نعمت‏هاى دنيوى بهره‏مند نبوده و كسانى دچار عذاب‏هاى اخروى مى‏شوند كه از نعمت‏هاى دنيايى بهره‏مند بوده‏اند. اين، پندارى ناروا است؛ زيرا از نظر قرآن، نعمت‏هاى دنيايى وسيله آزمايش انسان است و بهره‏مندى يا محروميت از آنها، به تنهايى نشانه نزديكى يا دورى از حضرت حق- كه موجب سعادت يا شقاوت مى‏شود- نيست «2»؛ بلكه از منظر آيات قرآن، عامل سعادت اخروى «ايمان و عمل صالح» «3» و عامل شقاوت ابدى «كفر و گناه» معرفى شده است «4». «5» در حقيقت از ديدگاه قرآن، يك نوع رابطه حقيقى و تكوينى، ميان دنيا و آخرت وجود دارد؛ هرچند براى ما ناشناخته و براى علوم تجربى غيرقابل تبيين باشد. حال عدم معرفت و قدرت تبيين، دليلى بر نبود چنين پيوندى و انكار آن نخواهد بود؛ زيرا محدوده روابط تكوينى و حقيقى، فراتر از روابط ناشناخته و تجربه‏ناپذير است.
از نظرگاه قرآن، قيامت، باطن نظام هستى و دنيا است؛ از اين رو، آخرت هم اكنون هست، ولى در پشت پرده و در زير حجاب و حجاب‏ها است.
بعداً پديد نمى‏آيد؛ بلكه بعداً با كنار رفتن موانع و برداشته شدن حجاب‏ها، آن حقيقت ظاهر و بارز مى‏شود «1».
از ديدگاه آيات، انسان‏ها هم اكنون در صراط خود به سوى اهداف خويش در حركت‏اند؛ بر روى صراط خود مى‏لغزند و با افت و خيزها به حركت خود ادامه مى‏دهند. اين حقيقت و باطن، به دليل حجاب‏ها از ما پوشيده است؛ ولى اگر كسى بصيرت يابد و با طىّ منازل و تحمل رنج‏ها و رياضت‏ها، قيامت براى او قيام كند، هم اكنون شاهد آن خواهد بود «2».
هرچه ما داديم، ديديم اين زمان اين جهان پرده‏ست و عين است آن جهان «3»
از کتاب پرسمان دانشجویی- فرجام شناسی

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
8 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .