بال فرشتگان

سلام آيا فرشتگان بال دارند؟ چطوري؟

1- داشتن بال براي فرشتگان امري است كه در قرآن و روايات به آن تصريح شده است لكن بالي كه بر جاذبه زمين غلبه مي نمايد يا تنظيم حركت مي كند بالي نيست كه درفرشتگان مطرح باشد.

2- واژه ي «جناح يا بال» فقط در همان بال پرندگان استعمال نمي شود؛ بلكه گاه در چيزي به كار مي رود كه نوعي ترقّي و اوج گرفتن را موجب شود ؛ چه اوج گرفتن مادّي و چه اوج گرفتن معنوي. نيز در معني قدرت و نفوذ و سلطه و شوكت استعمال مي شود؛ اينها نيز ارتباطي با بالا بودن دارند.

فرشتگان نيز متناسب با وجود خودشان تنزّل و صعود دارند؛ و سقف صعود هر فرشته اي نيز در حدّ وجودي خود اوست. لذا فرشتگان از حيث بلندي مقام با يكديگر تفاوت دارند. در روايات از ميزان اين بلندي مقام با واژه «جناح ـ بال» ياد شده است. پس وقتي گفته مي شود: فلان فرشته دو بال دارد و آن يكي چهار بال دارد ، يعني دومي دو برابر اوّلي رتبه ي وجودي دارد.

3- در روايات است كه جناب جبرئيل(ع) هزار بال دارد ؛ كه اين گواه بلند مرتبگي او در نظام هستي است. نيز در برخي روايات آمده كه او دو بال دارد كه يك سرش در مشرق عالم است و سر ديگرش در مغرب عالم؛ يعني او چنان عظيم است كه تمام عالم را زير بال و پر خود دارد؛ يعني سلطه ي وجودي او اينگونه عالمگير مي باشد. پس منظور از بال در ملائك ، بيان ميزان بلندي رتبه ي آنها يا ميزان سلطه ي وجودي آنها بر ساير مخلوقات و ميزان قدرت آنها مي باشد. خود همين كه در برخي روايات براي جبرئيل(ع) هزار بال گفته اند ولي در برخي ديگر دو بال عالمگير، نشان از آن دارد كه منظور، بال متعارف نيست.

فرشتگان جبروتي مثل جناب جبرئيل(ع)، مجرّد محض مي باشند؛ لذا اساساً شكل و اندازه اي ندارند؛ چه رسد به اين كه مثل پرندگان بال محسوس داشته باشند.

4- آدميان نيز بال دارند ؛ البته اگر بال و پرشان نشكسته باشد. يك بال آدمي علم است و بال ديگرش عمل. چون بالا رفتن و اوج گرفتن انسان در عالم معنا و عالم ملائك به واسطه ي علم و عمل مي باشد.

5- در مكاشفات و شهودات عرفاني، گاه ملائك حقيقتاً بال و پر دارند. مثلاً گاه عارفي يك فرشته را مي بيند كه بال دارد و پرواز مي كند. بايد توجّه داشت كه در اين حالت، آنچه عارف مي بيند، حقيقت آن فرشته نيست؛ بلكه تنزّل برزخي آن فرشته را مي بيند. مثلاً آنگاه كه كسي جبرئيل(ع) را با چشم بصيرت مي بيند كه دو بال دارد و تمام عالم هستي زير دو بال اوست، در واقع دارد تمثّل جبرئيل(ع) را مي بيند نه حقيقت جبروتي او را. يا آنگاه كه جبرئيل(ع) را مي بيند كه هزار بال دارد، باز تمثّل ديگري از او را مي بيند. كما اينكه گاه جبرئيل(ع) به صورت مردي عرب به محضر رسول الله(ص) شرفياب مي شد در حالي كه هيچ بالي نداشت. اين نيز تمثّل ديگري آن بزرگوار است.

پس اينكه در احاديث و آيات از پر و بال ملائك صحبت شده، در واقع اشارتي هم دارد به تمثّلات آن بزرگواران. و البته اغلب عرفا، ملائك را با همين تمثّلاتشان مشاهده مي كنند نه با حقيقت مجرّدشان؛ و از همين تعداد بالها يا گستردگي آنها متوجّه مي شوند كه حقيقت وجودي آن فرشته تا چه اندازه رتبه ي وجودي دارد.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 13 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .