پیامبر اسلام

اسراء و معراج پيامبر(ص)

تفاوت اسرا و معراج پيامبر(ص) در چيست؟

سفر شبانه پيامبر (ص) که از مسجد الاقصي (بيت المقدس) که مقدمه اي براي معراج بوده است اسراء ناميده مي شود که در سوره اسراء يا بني اسرائيل ذکر شده است. بخش ديگر اين مسئله يعني سير آسماني را معراج گويند که در سوره نجم مطرح گرديده معراج پيامبر (ص) جسماني و روحاني بوده ظاهر آيه اسراء هم همين طور است علاوه تعبير «اسراي بعبده» نشان مي دهد جسم و جان پيامبر (ص) در اين سفر شرکت داشته است معراج پيامبر (ص) با علوم روز قابل اثبات است به ويژه بعد از ان که سفرهاي قصائي با آن همه مشکلاتي که دارد براي بشر حل شده است.

امي بودن پيامبر(ص) تا اخر عمر

آيا پيامبر تا آخر عمر امى و بيسواد بودند چرا از آن حضرت دستخط وجود ندارد؟

مقصود از امّي، اين است كه آن حضرت درس نخوانده بود نه اين كه فاقد سواد ودانش بوده‏اند، حضرت آدم هم درس نخوانده بود ولي به تصريح قرآن معلم فرشتگان بود، (ر.ك: سوره بقره، آيات 28 - 32)

امي بودن پيامبر(ص)

قرآن مجيد طرفدار مقام علم و قلم است و چنين فرموده: «خدا دانش را به وسيله قلم آموخت» (علق آيه 3 و 4) تا آنجا که نام يکي از سوره هاي قرآن قلم است بنابرين آيا مي توان باور کرد که با اين همه طرفداري از قلم پيامبر که مأمور تعليم قرآن است از به کار بردن قلم اجتناب کند؟

در اين كه قرآن كريم و اسلام طرفدار علم هستند در آن شكي نيست. خداوند متعال در وصف علما فرمود: « اي پيامبر بگو آيا آنان كه مي دانند با آنان ك نمي دانند با هم برابرند. تنها صاحبان خرد و انديشه اند كه خدا را ياد مي كنند»(زمر/9) اما بايد توجه داشت كه علم با سواد يكي نيست،‌ چنين نيست كه هر عالمي باسواد باشد يا هر باسوادي عالم باشد. بسياري از افراد هستند كه سواد خواندن و نوشتن دارند ولي از علوم و به خصوص علوم الهي بي بهره اند. كساني هم هستند كه داراي علمند ولي از سواد خواندن و نوشتن بي بهره يا كم بهره اند.

ازدواج پيامبر(ص) در زمان خدیجه(س)

چرا پيامبر تا قبل از مرگ خديجه با فرد ديگري ازدواج يا صيغه نکرد ؟ آيا به اين دليل نبود که ممکن بود مورد غضب خديجه يا حسادت زنانه او شود و از امکانات مالي که برايش فراهم شده بود محروم شود؟

1. در اين سوال مسلم و مفروض انگاشته شده که پيامبر(ص) در زمان حضرت خديجه (س) جرات ازدواج با ديگري را نداشت . اين پيشفرض کاملا ساختگي و تخيلي است و هيچ دليلي پشتيبان آن نيست . بلکه قرائن مختلفي چون شخصيت پيامبر (ص) و خديجه (س) و شرايط اجتماعي آن زمان که کاملا تعدد زوجات پذيرفته شده و بهنجار بود بر خلاف آن گواهي مي دهد.
2.

هدف از معراج

وقتي پيامبر(ص) علم حضوري داشتند، چرا به معراج برده شدند؟


1ـ علم حضوری داشتن منافاتی با معراج رفتن ندارد. همه ی ما انسانها نسبت وجود خود و نسبت به شئونات روحی خودمان مثل عقل داشتن خود ، صور ذهنی خود ، شادی و گرسنگی خود و دیگر حالات روحی خود علم حضوری داریم ، امّا اینها جای معراج را برای ما نمی گیرد.
2ـ حتّی اگر گفته شود که پیامبر (ص) به تمام آنچه در معراج مشاهده نمودند هم ، از قبل علم حضوری داشتند ، باز مشکلی پیش نمی آید ؛ چون علم حضوری نیز دارای درجاتی است.