پیامبر اسلام

صحت اطاعت از دستورات پيامبر(ص)

آيا اطاعت از همه دستورات پيامبران، صحيح است؟

اساس اطاعت از پيغمبر، اذن خداست. همان گونه كه رسالت پيامبر و معجزه او و نصرت و پيروزيش به اذن خداست؛ اطاعت از او نيز به اذن خداست.
هيچ پيامبري اعزام نمي‏شود، مگر اين كه به اذن خدا مطاع باشد، يعني آنچه پيغمبر مي‏گويد، وحي است و به اذن خدا بايد از او اطاعت كرد. در سوره حشر درباره پيغمبر اسلام مي‏فرمايد: «ما اتيكُم الرَُّسول فَخُذُوه وَ ما نَهيكم عَنْه فَانتَهوا»(حشر/7) يا در مورد ديگر مي‏فرمايد: «اَطيعُوا اللهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلِي الأَمْرِ مِنْكم» (نساء/59)

مزد پيامبر(ص)

همه پيامبران بالاتفاق گفته اند که ما درباره رسالت مزدی نمی خواهيم تنها پيامبر اسلام (ص) در برابر رسالت خود از مردم طلب مزد کرد, اما اين چه مزدي است که در برابر رسالت خود از مردم طلب كرد؟

پيامبر اكرم (ص) دربرابر رسالت خود از مردم مزدي طلب نكرد، ولي آنان را به محبت اهل بيت عصمت و طهارت فراخواند و فرمود: (لا أَسْئَلكم عَلَيه أَجْراً اِلاّ المَودَّة فِي القُربي) شوري/23 ؛ در برابر اين تبليغ، هيچ مزدي از شما نمي‏خواهم، مگر دوستي خاندانم.

همراهان معراج پيامبر(ص)

همراهان رسول اكرم در معراج چه كساني بودند؟

در احاديث معراج، امامان معصوم(ع) از رسول خدا(ص) روايت كرده‏اند كه فرمود: «من وقتي همه مراحل را طي كرده از آسمانها گذشتم و به بيت معمور و نزديك سِدرة المنتهي رسيدم، بعضي از اصحابم مرا همراهي مي‏كردند: «معي أناسٌ من أصحابي»، آنها كه لباس نو دربرداشتند وارد شدند و آنها كه نداشتند ماندند، عده‏اي را به همراه خود بردم وعده‏اي به همراهم آمدند» (بحار18/327)عده‏اي كه در آن مراسم، حضور داشتند، اهل بيت عصمت و طهارت و مؤمناني بودند كه به دنبال پيغمبر، آن مقام را طي كردند.

معراج

آيا معراج و قبول آن تنها توسط مسلمانان پذيرفته شده يا اديان آسماني ديگر و پيروان اين اديان هم معتقدند؟

تنها مسلمين نيستند که به معراج عقيده دارند بلکه اين عقيده در ميان پيروان اديان ديگر نيز کم و بيش وجود دارد. از جمله در مورد حضرت عيسي(ع) به صورت سنگين تري ديده مي شود. چنانکه در انجيل مرقس باب شانزدهم ش 19 و درا نجيل يوحنا باب بيستم مي خوانيم که عيسي پس از آن که به دار آويخته و کشته شد و دفن گرديد پس از سه روز از ميان مردگان برخاست و پس از زندگي کوتاه چند روزه در ميان مردم به آسمان ها صعود کرد و به معراج هميشگي رفت (ناصر مکارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، ج 12، ص 15، دارالکتب الاسلاميه، قم، چاپ 22).

فلسفه خاتميت

فلسفه ختم نبوت (خاتميت) چيست؟ به عبارت ديگر علل تجديد نبوت در زمان هاي گذشته و عدم تجديد آن بعد از اسلام چيست؟

ZXCAZ56QOYCAUDSV6XCAUKD8BOCAOCT4P2CA9TCOCRCAYQHFV6CA3CSH1NCAIXWGPHCA54MK64CANNJLKDCAOYS6YFCAFLOGSWCANH39F4CA8GNGDUCA3YR3T7CAZH7LZBCA6TYVYVCAVGIO5XCAJMAUC5.jpg
در رابطه با تجديد نبوّت‏ها در دوران قبل از خاتميت، علل متفاوتي ذكر گرديده است؛ از جمله اين كه: