پیامبر اسلام

علم غيب پيامبر (صلی الله علیه وآله) 

با توجه به اينكه پيامبر (صلی الله علیه وآله)  علم لدنى و غيب داشتند؛ چرا عده اى مبلّغ را فرستادند كه به فاجعه «رجيع» و بعد «بئر معونه» منجر شد؟

wlmgheib.gifيكم. پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمه اطهار (علیهم السلام) ، در مسائل عادى فردى و امور اجتماعى، موظف به استفاده از علم عادى بوده اند. ازاين رو همواره در اين گونه مسائل از طرق معمولى تحقيق و كسب آگاهى نموده و بر اساس برآيندهاى آن عمل مى كردند.

معراج پيامبر اكرم(ص) از نظر علمى و عقلى

معراج پيامبر اكرم(ص) از نظر علمى و عقلى چگونه اثبات مى‏شود؟

بايد توجه داشته باشيد كه عقل نمى‏تواند معراج را اثبات نمايد؛ يعنى، نمى‏توان از براهين عقلى و در قالب اشكال صورى منطقى، معراج را ثابت كرد و تا حال نيز كسى مدعى چنين امرى نشده است. اين مسأله در حوزه نقل است؛ يعنى، براساس آيات قرآن و روايات، معراج حضرت رسول(ص) امرى مسلم و قطعى است. آنچه در اين باب مطرح است و به احتمال زياد پرسش شما نيز در همين فضا قرار دارد - گرچه نتوانسته‏ايد آن را روشن بيان سازيد - عبارت است از اين كه آيا مى‏توان توجيهى خردمندانه و عقلانى از جواز معراج ارائه كرد، يا خير؟ يعنى مى‏توان دليلى بر اثبات جواز و روا بودن معراج اقامه كرد؟

معجزه پيامبر صلى الله عليه و آله‏

حضرت محمد صلى الله عليه و آله در طول رسالت 23 ساله خويش معجزاتى داشت؛ كدام يك از معجزات ايشان به طور مستقيم در قرآن كريم بيان شده است؟!

پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله علاوه بر قرآن مجيد- كه اعجاز جاودانه آن آشكار و بديهى است- معجزات فراوانى دارد كه بعضى از آنها در آيات قرآن و كتاب‏هاى سيره‏نويسان ثبت شده است. شمارى از اين معجزات عبارت است از:

1. اسراء

دعوت از خويشان توسط پيامبر(ص)

دعوت از خويشان توسط پيامبر چگونه بود؟

طرز دعوت پيامبر از خويشاوندان خود بسيار جالب بود. مفسران در تفسير آيه «و انذر عشيرتك الاقربين», ‌مي‌نويسند: خداوند او را مأمور نمود تا خويشاوندان خويش را به آئين خود بخواند. پيامبرنيز پس از بررسي جوانب, به علي بن ابي طالب كه آن روز سنّ او از سيزده يا پانزده سال تجاوز نمي‌كرد, دستور داد كه غذائي آماده كند و همراه آن شيري نيز فراهم سازد. سپس چهل وپنج نفراز سران بني هاشم را دعوت نموده وتصميم گرفت درضمن پذيرايي ازمهمانان راز نهفته را آشكار سازد.

تعدد زوجات پيامبر(ص) و امامان(ع)

علت تعدد ازدواج پیامبر(ص) و امامان(عليهم السلام);ما در حالی که همه آنها معصوم اند و همه برای ما نمونه و الگو می باشد چه می باشد؟ و امروز چه تأثیر می تواند داشته باشد؟

مساله تعدد زوجات يكي از احكام بسيار بااهميت وارزشمند از نظر اجتماعي و نظام خانوادگي دراسلام است . درقرون پيشين مستشرقين و اسلام شناسان غربي اين مساله را براسلام خرده مي گرفتند . اما تحقيقات اخير و واقعيات و رخدادهاي اجتماعي قرن ما اهميت اين حكم را به آنان ثابت كرد به طوري كه اند يشمنداني چون برنارد شا و جان ديون پورت گوستاد لوبون و ... در اين رابطه از در تحسين وارد شدند و به حكمت آن گواهي دادند .زيرا:
1: آمارهاي موجود درسطح جهان نشان مي دهد ميزان تولد دختر غالبا بيش ازپسر مي باشد .