پیامبران

عزير(ع) پسر خدا

در قرآن آمده كه يهود به عزير لقب پسر خدا دادند. ولي امروز يهوديها اصلا اين حرف را نمي زنند, آيا همه يهوديها اين لقب عزير را استفاده مي كردند يا فقط بعضي از فرقه هايشان اين لقب را استفاده مي كردند؟

: «عزير»، عربي شده‏ي عزراء است، مثل عيسي كه عربي يَسوع و يحيي معرّب يوحنّاست و در اين كه عزير پيامبر بوده يا نه اختلاف است، آنچه كه مسلم است عزير يكي از علماي بزرگ يهود بوده كه لقب «مُنجي يهود» يافت. زيرا پس از آنكه در واقعه بخت‏النصر پادشاه بابل و تسخير بلاد يهود و ويران نمودن معبد و سوزاندن كتابهاي ايشان به كلي از بين رفت تا آنكه بابل به دست كورش كبير پادشاه ايران فتح شد. و عزرا نزد وي رفته و براي يهوديان تبعيدي شفاعت نمود.

کیفیت غيبت عيسي(ع)

لطفا در مورد غيبت حضرت عيسي(ع) توضيح دهيد كه آيا همانند آن چيزي است كه امروزه در مورد حضرت مهدي(ع) باور داريم يا به گونه اي ديگر است؟

بخش اعظمي از پيامبران گذشته در زمان خويش غيبت يا غيبت هاي داشته اند که مرحوم شيخ صدوق در کتاب کمال الدين و تمام النعمه، بخشي از آن را آورده است مانند غيبت ادريس پيامبر (شيخ صدوق، کمال الدين و تمام النعمه، ترجمه منصور پهلوان، ناشر انتشارات جمکران، ج 1، ص 265-254) و غيبت صالح پيامبر،(همان، ص 273-271) غيبت ابراهيم، (همان، ص 273) غيبت يوسف، (همان، ص 28) غيبت موسي (همان، ص 288)

سرنوشت کودک کشته شده توسط حضرت خضر(ع)

كودكي كه حضرت خضر(ع) كشت وارد بهشت مي شود يا جهنم؟ چرا؟

خضر(ع) از طريق علم الهي آگاهي داشت كه او اگر بماند با اختيار خودش دست به كفر و طغيان مي زند و پدر و مادر با ايمانش را نيز از راه ايمان خارج مي كند. و از آنجا كه مأموريت خضر در حيطه تكوين بود اين حق را داشت كه از جانب خداوند جلو او را بگيرد و اين قتل هم به مصلحت خود كودك تمام شد و هم والدين او. والدين از آن جهت كه ايمان آنها محفوظ ماند و پسر ظالمي نبود كه آنها را از روي طغيان و ستم به كفر كشاند، و به مصلحت كودك هم بود؛ چرا كه او قبل از تكليف و قبل از انجام جنايت كشته شد و بدون اين كه بار او سنگين شود از دنيا رفت، و حتي ممكن است خود همين قتل آثار آخرتي مفيدي براي او داشته باشد.

امتحان حضرت يعقوب(ع)

چرا حضرت يوسف(ع) با اينكه مى‏دانست با نگه ‏داشتن برادرش بنيامين غم پدرش ‏زيادتر مى‏شود باز اين كار را كرد؟

حضرت يوسف، بنيامين را به جهت تكميل برنامه آزمايش پدر و برادران نگه‏داشته بود و به تعبير ديگر اين كار از سر هوا و هوس نبوده؛ بلكه طبق يك فرمان الهي بوده است كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ‏؛ (12:76) كه مي‏خواست مقاومت يعقوب را در برابر از دست دادن فرزند دوم نيز بيازمايد و بدين طريق آخرين مرحله تكامل را نيز بپيمايد. هم‏چنين برادران يوسف آزموده شوند كه در برابر عهدي كه با پدر در زمينه حفظ برادرشان داشتند، چه انجام خواهند داد، (تفسير نمونه).

شفاعت حضرت عيسي(ع) پیروانش را در عصر ظهور

از نظر اسلام آيا حضرت عيسي با توجه به اينكه زنده است و با حضرت مهدي ظهور خواهد كرد بر پيروان كنوني مسيحي خود ولايت و شفاعت دارد؟

اينكه حضرت عيسي كشته نشده و خداوند او را به آسمانها برده است از مواردي است كه دربرخي آيات قرآن اشاره شده است.
و در روايات فراواني نيز آمده است كه در زمان ظهور حضرت او نيز به زمين فرود خواهد آمد و به امام زمان(عج) اقتداء خواهد كرد.
نكته ديگر اينكه براساس اعتقادات ما در هر برهه از زمان تنها يك ولي بر مردم ولايت دارد. پس در زمان ظهور حضرت حجت تنها ولايت ايشان بر مردم جهان حاكم است حتي با حضور حضرت عيسي و ديگران.