پیامبران

اسلام حضرت ابراهيم(ع)

چرا حضرت ابراهيم در قرآن مسلم ناميده شده و چرا حضرت موسى(ع) وعيسى(ع) به جاى اسلام دين يهود و مسيح را آوردند؟

مسلم» در اصطلاح قرآن كريم تنها به معناي پيروان پيامبر اسلام نيست. بلكه اسلام به معناي وسيع آن يعني تسليم مطلق در برابر فرمان خدا و توحيد كامل و خالص از هر گونه شرك و دو گانه پرستي است. چنانكه خداي متعال به ابراهيم مي‏فرمايد: اسلم. (اسلام بياور) او گفت: اسلمت لربِّ العالمين: در برابر پروردگار عالميان اسلام آوردم (بقره/131) پس اينكه نوشته‏ايد چرا حضرت موسي و عيسي به جاي اسلام دين يهود و مسيح آورده‏اند. بايد گفت: دين اسلام مخصوص پيامبر اسلام و امت ايشان است و قبل از حضرت محمد(ص) اين دين اصلا" مطرح نبوده است. تا اينكه پيروز شود و يا آنچه راجع به حضرت ابراهيم(ع) آمده است.

احتجاجات حضرت ابراهيم(ع)

در قـرآن آمـده كـه ابـراهـيم به ستاره آسمان اشاره كرد و گفت اين خداى من است چگونه اين سخن را گفت در حالى كه پيامبر بايد موحد و يكتاپرست باشد ؟

دو تفسير وجود دارد 1 - ابراهيم شخصا مي خواست درباره خداشناسي بينديشد و معبودي را كه با فطرت پاك خويش در اعماق جانش مي يافت پيدا كند , او خدا را با نور فطرت و دليل اجمالي عقل شـنـاخـته بود اما در جستجوي مصداق حقيقي او بود بلكه مصداق حقيقي او را نيز مي دانست اما مـي خـواسـت از طـريـق استدلالات روشنتر عقلي به مرحله حق القين برسد و اين جريان قبل از دوران نبوت و احتمالا در آغاز بلوغ يا قبل ازبلوغ بود .

مقام امامت ابراهیم

مـگـر مقام امامت بالاتر از رسالت است كه خداوند بر ابراهيم(ع) منت مى گذارد ومى گويد تو را امام و رهبر مردم قرار دادم ؟

مـقام امامتي كه به ابراهيم پس از امتحانات مشكل و پيمودن مراحل يقين و شجاعت بخشيده شد فـوق مـقـام نبوت و رسالت بود زيرا امامت عبارت است از تحقق بخشيدن برنامه هاي ديني اعم از حـكـومـت بـه معني وسيع كلمه و اجراي حدود و احكام خدا واجراي عدالت و همچنين تربيت و پـرورش نـفـوس و اين مقام از مقام رسالت و نبوت بالاتر است در حقيقت مقام امامت مقام تحقق بـخـشيدن به اهداف مذهب و هدايت به معني ايصال به مطلوب است نه فقط ارائه طريق علاوه بر اين هدايت تكويني را نيز شامل مي شود .
تفسير نمونه ج 1 ص 436، مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

قبر حضرت عيسي(ع)

قبر حضرت عيسي(ع) در سال 1980 کشف شد. آيا اين مسأله حقيقت دارد؟ در آنجا چه دلايلي وجود داشت که اين مسأله را ثابت نمود؟ آيا در کتب مقدس قرآن و انجيل در اين خصوص چيزي گفته شده است؟

شخصي به نام «جيمز كامرون» با همكاري شخصي اسرائيلي به نام «سمها ژاكويوفيسي» فيلمي مستند به نام «قبر گمشده» ساخته است. و در اين فيلم ادعا كرده است كه قبر حضرت مسيح و همسرش و فرزندش را كشف نموده است.
علماي دين مسيح اين فيلم را يك توطئه بر ضد مسيحيت قلمداد نمود و آن را مخالف با اعتقادات مسيحيان مي دانند. چرا كه به عقيده مسيحيان حضرت مسيح ازدواج نكرده بود و فرزندي نيز نداشت.

عروج حضرت عیسی (ع) به آسمان

به غير از حضرت عيسي(ع) كه در آسمان هستند، سه پيامبر ديگر (حضرت خضر، حضرت الياس و حضرت ادريس) اكنون كجا هستند؟ و همچنين الآن حضرت عيسي(ع) در كدام قسمت آسمان و در حال انجام چه كاري هستند؟


برخى پيامبران زنده را چهارتن مى‏دانند: حضرت عيسى، خضر، الياس و ادريس(عليهم‏السلام). 1ـ درباره زنده بودن حضرت عيسى؛ قرآن مى‏فرمايد: «آنها هرگز مسيح را نكشتند و نه به دار آويختند؛ ليكن امر بر آنان مشتبه شد و كسانى كه درباره او اختلاف كردند قطعا در مورد آن دچار شك شده‏اند و هيچ يك علمى بدان ندارند جز آن كه از گمان پيروى مى‏كنند و يقينا او را نكشتند؛ بلكه خدا او را به سوى خود بالا برد و خدا توانا و حكيم است.