پیامبران

حضرت آدم(ع) و امانت الهي

چرا حضرت آدم (ع) بار امانت الهى را به عهده گرفت تا فرزندانش نيزاين تكليف را بر عهده داشته باشند؟

چنين نيست كه حضرت آدم از جانب خود بار امانت الهي را بر عهده گرفته باشد، بلكه اساساً قرآن مي‏فرمايد: وَ حَمَلَهَا اَلْإِنْسانُ؛ (33:72)؛ (احزاب/33) يعني «انسان» اين بار را به دوش گرفت. به دوش گرفتن انسان نيز به معناي اين است كه تنها در ميان خلايق انسان است كه شرايط لازم و تواناييِ به عهده گرفتن بار رسالت و تكليف الهي را داراست، زيرا او برخوردار از قدرت عقل و اختيار است.

حيات حضرت عيسي(ع)

آيااکنون مسيح (ع) در زمين حاضر مي شود و پيروان خود را مستقيما ياري مي دهد؟

روايات زيادي از اهل بيت(ع) دلالت بر اين دارند كه حضرت عيسي نمرده است بلكه به آسمان (آسمان معنوي) عروج كرده است. آيات 157 و 158 سوره نساء نيز بر اين مطلب تصريح دارند، اما كيفيت عروج او چندان معلوم نيست. هم چنين آيه يا روايتي نيافتیم كه بر حضور آن حضرت در زمين دلالت داشته باشد، لكن بازگشت آن حضرت به زمين در زمان ظهور امام زمان (ع)از مسلمات مذهب شيعه است و بسياري از اهل سنت نيز به آن قائلند.
بنابراين به طور حتم نمي توان گفت كه حضرت عيسي در زمين حاضر مي شود يا نه، هم چنين نمي توان گفت كه آن حضرت به اهل دنيا توجه دارند يا نه.

مكان حضرت عيسي(ع)

سؤال من اينه که حضرت عيسي(ع) کجاست؟

در ابتدا لازم به تذكر است كه كلمه «متوفيك» چنانچه ابن فارس در كتاب معجم مقاييس اللغه مى‏نويسد از فعل وفّى يوفّى، به معناى گرفتن كامل است و در قرآن واژه توفّى و مشتقات آن تنها در مورد مرگ به كار نرفته است بلكه به معناى ديگرى همانند «گرفتن و حفظ كردن» نيز آمده است كه آيه فوق (مورد سؤال) نمونه‏اى از آن است. بنابراين با توجه به معناى صحيح «متوفيك» و تأمل در آيات 159 - 157 سوره نساء، مراد از جلمه «انى متوفيك و رافعك الىّ آن است كه خداوند حضرت عيسى(ع) را از ميان مردم بنى‏اسرائيل گرفته و از ديدگان آنان مخفى ساخت و او را به جايگاه رفيعى در نزد خود بالا برد.

آزمايش پيامبران(ع)

اگر آزمايش الهى براى پرورش است انبياء كه انسانهاى كامل هستند چرا آزمايش مى شوند ؟

از آنـجا كه نظام حيات در جهان هستي نظام تكامل و پرورش است و تمامي موجودات زنده مسير تـكـامـل را مـي پـيـمـايند همه مردم از انبياء گرفته تا ديگران طبق اين قانون عمومي مي بايست آزمـايـش شـوند و استعدادات خود را شكوفا سازند گرچه امتحانات الهي متفاوت است گاهي با وفـور نعمت و كاميابيها و گاه به وسيله حوادث سخت وناگوار بعضي مشكل بعضي آسان و قهرا نتائج آنها نيز با هم فرق دارد اما به هرحال آزمايش براي همه هست .
بنابر اين امتحان پيامبران براي ترفيع درجات است.
تفسير نمونه ج 1 ص 528، مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

آفرينش حضرت آدم(ع)

چرا خدا اول آدم را آفريد سپس حوا را؟ آيا اين تبعيض بين زن و مرد نيست؟


از جمله مسائلى كه در قرآن كريم، آيات زيادى را به خود اختصاص داده است، موضوع خلقت زن و مرد است.