پیامبران

امتحان حضرت ابراهيم(ع) و ظلم به هاجر و اسماعيل(ع)

آيا رها كردن هاجر در بيابان و ذبح اسماعيل نوعي ظلم در حق آنها نبوده چون براي امتحان پدر قرباني شدند؟

در هر دو مورد دستور و فرمان الهي را حضرت ابراهيم عملي ساخت و به فرموده قرآن خداوند به هيچ كس ظلم نمي‏كند ولا يظلم ربك احدا و پروردگارت به هيچ كس ستم نمي‏كند.
اولاً، جريان اسكان حضرت هاجر و اسماعيل در بيابان و نيز قرباني كردن اسماعيل همچنان كه براي حضرت ابراهيم امتحان است براي خود هاجر و اسماعيل نيز امتحان و آزموني بزرگ بوده است در ماجراي زندگي هر كسي به نحوي مورد آزمايش قرار مي‏گيرد. در اين دو واقعه، علاوه بر ابراهيم همسر و فرزندش نيز مورد آزمون قرار گرفتند.

عروج جسماني حضرت عيسي(ع)

عروج حضرت عيسي(ع) جسماني بوده يا روحاني؟

در ابتدا لازم به تذكر است كه كلمه «متوفيك» چنانچه ابن فارس در كتاب معجم مقاييس اللغه مي‏نويسد از فعل وفّي يوفّي، به معناي گرفتن كامل است و در قرآن واژه توفّي و مشتقات آن تنها در مورد مرگ به كار نرفته است بلكه به معناي ديگري همانند «گرفتن و حفظ كردن» نيز آمده است كه آيه فوق (مورد سؤال) نمونه‏اي از آن است. بنابراين با توجه به معناي صحيح «متوفيك» و تأمل در آيات 159 - 157 سوره نساء، مراد از جلمه «اني متوفيك رافعك اليّ» آن است كه خداوند حضرت عيسي(ع) را از ميان مردم بني‏اسرائيل گرفته و از ديدگان آنان مخفي ساخت و او را به جايگاه رفيعي در نزد خود بالا برد.

كشتن قبطي توسط حضرت موسي

اينکه حضرت موسي(ع) يک نفر را کشته با مقام عصمت چگونه قابل جمع است؟

در اين زمينه توجهتان را به نكات زير جلب مي كنيم:

خطاي حضرت موسي(ع) در انتخاب افراد

با توجه به روايت شريفي كه در كتاب الاحتجاج شيخ طبرسي آمده است، از زبان حضرت حجت -عجل الله تعالي فرجه الشريف- خطاب به احمد بن اسحاق آمد است كه حضرت موسي-علي نبينا و آله و عليه السلام- در انتخاب 70 نفر( واختار موسي قومه سبعين رجلا لميقتنا) به جاي اصلح، افسد را انتخاب مي‌كند و حضرت از آن نتيجه مي‌گيرند كه انتخاب امام مخصوص خداوند است. آيا اين مطلب منافي عصمت حضرت موسي در همه امور نيست؟ بنده اين روايت را به نقل از كتاب مكيال‌المكارم بيان كردم.


استدلال شیعه بر امامت علی (ع) آن است که امام باید معصوم باشد ؛ و معصوم را جز خدا نمی شناسد. پس جز خدا کسی نمی تواند امام را تعیین کند. حتّی انبیاء نیز بدون وحی خدا معصوم را نمی شناسند. لذا انبیاء نیز ، اگر از سوی خدا به آنها وحی نشود ، قادر نخواهند بود مصداق امام را تعیین کنند. بلکه اگر وحی نباشد ، انبیاء حتّی از تشخیص قطعی مومن از غیر مومن نیز عاجزند. لذا در جایی که اذن استفاده از علم غیب را ندارند ، مثل مردم عادی به تکلیف ظاهری خود عمل می کنند.
خداوند متعال از حضرت موسی (ع) خواست که هفتاد نفر از بهترینهای قوم خود را انتخاب نموده با خود به میقات آورد.

مسيح و آخرالزمان

آيا حضرت عيسي مسيح زنده است؟ روايت اصلي چيست؟ اگر زنده است آيا اين گفته صحيح نيست که مسيح را پيامبر آخر الزمان بناميم؟

1.در قرآن كريم آياتي دربارة حضرت عيسي وارد شده كه نه مرگ آن حضرت را مشخّص مي‏سازد و نه حيات كنوني او را تأييد مي‏كند و سرانجام دربارة سخن يهوديان كه معتقد بودند آن حضرت را به دار آويختند و او را كشتند چنين مي‏فرمايد نه او را به دار آويختند و نه او را كشتند.