ویژگی های نبی

تعريف معجزه

معجزه به چه معناست و نمونه‏اي از معجزات پيامبران را بيان نمائيد؟

بدن انسان چون جسماني است كارهايش از حد طبيعت فراتر نمي‏رود ولي روح چون مجرد است بر طبيعت مسلّط بوده، مي‏تواند در سايه ارتباط با خداي سبحان كه رب العالمين است، اموري را تغيير دهد؛ اين گونه از تغيير امور را كه معجزه و كرامت مي‏نامند، جزو صراط مستقيم و سنتهاي الهي است و اگر چه نادر الوجود است ولي ممتنع الوجود نيست.

توجیه علمی بر معجزه

بسياري از آيات قرآن امروزه تفسير شده و با دلايل علمي به اثبات رسيده‌اند، آيا براي معجزات پيامبران مانند شكافتن آب دريا توسط حضرت موسي(ع) يا زنده شدن مردگان توسط حضرت عيسي(ع) و معجزات ديگر تاكنون توجيه علمي مطرح شده است يا خير؟

معجزه را يک چيز خارق‌العاده مي‌گويند؛ يعني فراتر از عرف و عادت مردم است و يعني انجام آن غير ممکن نيست و عقل انسان و بشريت آن را رد نمي‌کند. يعني خارق‌العقل نيست که خلاف عقل و دلايل عقلي و غير ممکن باشد.1.2
معجزه تعريف خاصي دارد: امري است خارق‌العاده که بدست پيامبر (ص) يا امام براي تأييد منصب نبوت و يا امامت رخ مي‌دهد. و قابل تحدي بودن و تکرار پذير نيست، مگر با اذن و ارادة خاص خداوند.

پيامبر زن

آيا از بين 124000 پيامبر ، پيامبر زن هم وجودداشت اگر جواب سوال بلي باشد پس چرا نامي از آنها نيامده و اگر خير باشد پس عدالت خدا كجاست ؟

علت پيامبر نشدن زنان : در بين پيامبران عظيم الشان الهي هيچ کدام زن نبوده است و اين مسئله هيچ منافاتي با عدالت ندارد زيرا عدالت يعني وضع کل شي موضعه . هر چيزي را در جاي خود قراردادن اگر خداوند را عادل بدانيم که هست زيرا خود او انسانها را به عدل امر مي کند که :( ان الله يامربالعدل و الاحسان) (1) چگونه ممکن است خود عادل نباشد ؟!

پيامبر مرسل و پيامبر نامرسل

فرق پيامبر مرسل و نامرسل در چيست؟

از سوال شما آنطور فهميده مي شود كه فرق رسول با نبي در قرآن چه مي باشد يا به عبارتي رسول به چه پيامبري مي گويند مي توان جواب را چنين آغاز كرد نبي از ماده «نبا» به معناي پيام يا پيام مهم است و پيامبران الهي را از اين نظر نبي مي گويند كه پيام خداوند را به بندگان مي رسانند و اطلاق اين واژه بر انبياء بخاطر بلندي مقام و مرتبه آنهاست .رسول در اصل از ماده (رسل ) به گفته راغب در مفردات به معناي حركت توام با آرامش است و از آنجا كه فرستادگان پروردگار به ما مي آموزند با آرامش با بندگان خدا برخورد كنند به آنها رسول گفته شده .

لياقت نبوت

خدا بر چه اساسي پيامبر تعيين مي کرد؟ چرا عيسي پيامبر شد ولي مثلا پسر همسايه ما نشد؟

براساس ادله نبوت عامه، خداوند براى هدايت بشر مى‏بايست افرادى را از جنس خود بشر، از ميان انسان‏ها به عنوان الگو و هادى برگزيند و آنان را از ويژگى‏هايى چون علم و عصمت و... برخوردار كند. بنابراين بدون شك پيامبران و امامان مورد عنايت خاص الهى قرار گرفته‏اند. اما سؤال اين است كه بر چه اساسى و با چه ملاكى، آنان از ميان افراد بشر برگزيده شده‏اند آيا خود، هيچ ويژگى و نقشى در اين انتخاب نداشته‏اند؟