ویژگی های نبی

فرق امامت و نبوت و رسالت

نبوت و امامت و رسالت چه تفاوتى با يكديگر دارند ؟

بـطـوري كـه از آيـات و احاديث برمي آيد كساني كه از طرف خدا ماموريت داشتند داراي مقامات مختلفي بودند : 1 - مقام نبوت يعني دريافت وحي از خداوند بنابراين نبي كسي است كه وحي بر او نازل مي شود 2 - مقام رسالت يعني مقام ابلاغ وحي و تبليغ ونشر احكام خداوند و تربيت نفوس از طريق تعليم و آگاهي بخشيدن بنابراين رسول كسي است كه موظف است در حوزه ماموريت خود به تلاش و كوشش برخيزد و براي يك انقلاب فرهنگي و عقيدتي تلاش نمايد 3 - مقام امامت يعني رهـبـري و پـيـشوايي خلق , در واقع امام كسي است كه با تشكيل يك حكومت الهي سعي مي كند احـكام خدا را عملا اجرا نمايدبه عبارت ديگر وظيفه امام اجراي دستورات الهي است

فلسفه معجزه

ضرورت وجود «اعجاز» چيست؟

اعجاز كاري است كه ديگران از انجام دادن آن عاجز باشند، و لزوم معجزه كه از احكام مشترك بين انبياست براي آن است كه پيامبران با معجزه، مخالفان را عاجز كننند تا توان انكار وحي را نداشته باشند و ضرورت آن در كنار برهان عقلي بر لزوم نبوّت و رسالت نيز از آن جهت است كه برهان عقلي اولاً براي صحّت دعوت انبياست نه براي صدق دعوي آنان و ثانياً فقط براي فرزانگان سودمند است و حجّت بالغه عمومي نيست، زيرا توده مردم توان درك براهين عقلي را ندارند.

فرق بين نبي و رسول

فرق بين نبي و رسول چيست؟

رسول بمعنى حامل پيام است و نبى از انباء بمعنى حامل نباء و خبر ميباشد.
اهميّت و عظمت رسول در آنست كه در پيام آوردن واسطه ميان خدا و خلق است و بزرگى و رفعت نبى در آنست كه خبر خدا و علم خدا در نزد اوست.
نميشود گفت كه رسول و نبى هر دو بيك معنى است و هر دو يك مصداق دارد زيرا كه آيه:
«وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ...» حج: 52.
صريح است در اينكه رسول و نبى غير هم‏اند و نيز نميشود گفت: نبى آنست كه امر بتبليغ رسالت نشده.زيرا كلمه «وَ ما أَرْسَلْنا» در صدر آيه صريح است كه رسول و نبى هر دو مأمور بتبليغ‏ا

جنسيت در خلافت

چه کسانی می توانند به مقام خلافت برسند؟ آيا زن يا مرد بودن در اين باره تأثير دارد؟

پرسش شما کلي و ناظر به دو ساحت و بعد مختلف «خلافت» است:
الف. بعد عرفاني يعني خلافت الهي در روي زمين؛
ب. بعد سياسي يعني رسيدن به مقام رهبري جامعه اسلامي پس از پيامبراکرم(ص) و يا در حال حاضر.
در اينجا هر دو ساحت، مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد:
الف. بعد عرفاني

تفاوت معجزه و كرامت

تفاوت معجزه و كرامت در چيست؟

معجزه يعني بيّنه و آيت الهي كه براي اثبات يك مأموريّت الهي صورت مي‏گيرد و به اصطلاحْ مقرون به تحدّي است، منظوري الهي از او در كار است، اين است كه محدود است به شرايط خاصّي؛ اما كرامت يك امر خارق‏العاده است كه صرفاً اثر قوّت روحي و قداست نفساني يك انسان كامل يا نيمه كامل است و براي اثبات منظور الهي خاصّي نيست. اينچنين امري فراوان رخ مي‏دهد و حتّي مي‏توان گفت يك امر عادي است و مشروط به شرطي نيست. معجزه زبان خداست كه شخصي را تأييد مي‏كند، ولي كرامت چنين زباني نيست.
مجموعه آثار شهيد مطهري ج2 – وحي و نبوت، شهيد مطهري