ویژگی های نبی

فرق اعجاز با كارهاي خارق عادت

تناقضات نبوت و امامت: نبوت: تحدي انبيا بر معجزه و خرق عادت است. براي من تفاوت بين انبيا و نوابغ و همچنين تفاوت بين معجزه و جادو مشخص نيست. انسان چگونه متوجه شود شخصي که دست خود را به زير بغل مي برد و نوراني بيرون مي آورد معجزه کرده است و شخصي که با نگاه يک قطار در حال حرکت را ميخکوب مي کند جادو کرده است يا خدماتي که انيشتن يا اديسون به بشريت کرده است چه چيز از خدمات انبيا کم دارد در حالي که اين افراد از انسان ها نخواستند تا ابد راه آنها را دنبال کند. اصولا چه معيار مطلق و نه نسبي براي متمايز کردن اين دو مقوله وجود دارد. امامت: با توجه به مورد نبوت امامت هم دچار تناقض مي شود.

افعال خارق عادت را به چهار قسم تقسيم كرده‏اند: معجزه، كرامت، اعانت و اهانت. آنچه انبيا دارند معجزه است و آنچه را ائمه و اولياي الهي دارند كرامت و آنچه مؤمنان متوسط واجدند اعانت و آنچه سايرين، نظير مسيلمه كذاب، از آن برخوردارند اهانت است، چنانكه گفته‏اند: وي براي افزايش آب، به درون چاه، آب دهان انداخت و آب چاه خشك شد! اين توهيني است نسبت به او و تثبيتي است نسبت به اصل رسالت رسول اكرم(ص).
خرق عادت اگر با دعوي نبوت و تحدّي (مبارز طلبي) همراه بود معجزه است و اگر با دعوي نبوت همراه نبود كرامت است.

نيمي سرشت خدايي و نيمي سرشت آدمي برای پيامبر(ص) و امامان(ع)

آيا در ميان بعضي از مسلمانان اين تفکر بوجود آمده بود که سرشت پيامبر اسلام(ص) و ائمه شيعه(ع) نيمي سرشت خدايي است و نيمي سرشت آدمي که امام صادق(ع) با عقيده آنها مخالفت کرد؟

گروهي هستند به نام «غلاه» که امامان را تا حد خدايي بالا مي برند اين مسئله را هم پيامبر اکرم(ص) انکار نموده و هم ائمه(ع)، پيامبر اکرم(ص) فرمود: «مرا از حد و اندازه ام بالا نبريد، خداوند مرا بنده قرار داد قبل از آن که نبي قرار دهد». (بحار الانوار، ج 25، ص 265)
علي (ع) فرمود: «بر شما باد که در حق ما غلو نکنيد، بگوييد ما بنده هاي تربيت شده خدا هستيم آنگاه هر چه خواستيد درباره ما بگوييد». (همان، ص 207)

جنسيت در نبوت

در کتاب تورات آمده است که برخي از پيامبران بني اسرائيل زن بوده اند. مي خواستم بدانم آيا پيامبر زن هم از نظر اسلام و شيعه مورد تأييد است؟

اصطلاح «نبيه»(پيامبر زن) در عهد عتيق، به كار رفته است، منتها آن ويژگيها و شاخصه هايي كه در مكتب اسلام براي پيامبران عليهم السلام معرفي شده است،(مانند عصمت، علم غيب، معجزه و ... .) براي پيامبران در عهد عتيق(تورات) مطرح نبوده است به بيان ديگر نبي احتمالا دراصطلاح تورات نبي با اصطلاح رايج دراسلام متفاوت است . اما در مورد اينكه آيا پيامبر زن از نظر اسلام و شيعه مورد تأييد هست يا نه بايد گفت: در هيچ جا از قرآن كريم و متون معتبر روايي سخني از پيامبر زن به ميان نيامده است .
از اين رو هيچ يك از فرقه ها و مذاهب اسلامي اعم از شيعه و سني قائل به وجود پيامبر زن نيستند.

تحدي در معجزات

آيا تحدي در معجزات دليل بر صدق انبياء مي شود؟ و اگر تحدي عجز مردم را ثابت مي کند آيا عجز مردم دليل بر صدق ادعاي مدعيان نبوت است؟ با توجه به اينکه عجز مردم از طريق استقراء ناقص به دست مي آيد آيا اين استقراء ناقص دليل بر ناتواني همه مردم در همه زمانهاست؟ اگر در پيشرفت علم بعضي از کارهاي معجزه انجام بگيرد آيا سوء استفاده کردن انبياء از ناآگاهي مردم را در زمان خود ثابت نمي کند؟ نقش قانون عليت در بحث معجزه (علت وجودي و داراي ضرورت فلسفي) چيست؟چه ارتباط وجودي بين ادعاي مدعي نبوت و معجزه انجام گرفته در عالم خارج وجود دارد؟

يک - جاى بحث و گفتگو نيست كه هر پديده‏اى داراى علتى است كه آنرا بوجود مى‏آورد و قانون عليت و معلوليت از قوانين محكم و استوار عقل است كه ابدا قابل استثناء نيست بنابراين معجزه پيامبران كه خود پديده‏اى محسوب مى‏شود. بايد داراى علتى باشد كه سرچشمه وجودآن بشمار مى‏رود اكنون بايد ديد معجزه پيامبران در سايه چه علتى پديد مى‏آيد.
براى معجزه پيامبران يكى از سه علت زير را مى‏توان نام برد:
1ـ علل طبيعى؛ 2ـ تأثير نفوس و ارواح پيامبران؛ 3ـ علل مجرد از ماده مانند فرشتگان

وظايف پيامبران

چرا انبياء الهى اسرار طبيعت را براى مردم كشف نكردند تا پيروان ايشان ازنعمتهاى مادى بيشترى , بهره مند شوند ؟

نـيـاز اصلي بوجود وحي و نبوت , در اموري است كه بشر با ابزار شناختهاي عادي نتواند به آنها پي بـبرد و در صورت جهل به آنها , نتواند جهت حركت خود را به سوي كمال حقيقي تعيين كند و در مـسـير آن گام بردارد , اما اختلاف در استعدادها و امكانات طبيعي و صنعتي كه معلول اسباب و عـلل خاص هستند , نقش تعيين كننده اي در تكامل حقيقي و سرنوشت ابدي ندارد , بلكه بعضا اثر معكوس دارد . و كشف آنها از وظائف انبياء نيست .
محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد، مصباح يزدي - محمد تقي