عصمت

علت عصمت اهل بيت(ع)

علت عصمت اهل بيت(ع) چيست؟

معصومين(ع) به جهت علم خدادادى و اراده محكم و قوى به مقام مصونيت كامل از گناه يعنى عصمت رسيده‏اند؛ اما اين موهبت خدادادى، ناشى از قابليت و شايستگى ارادى آنان است، يعنى، خداوند مى‏دانست كه عده‏اى از بندگانش - هر چند با استعداد معمولى و در سطح ساير افراد - به اختيار خود، بيش از ديگران و در بالاترين حدّ ممكن از استعداد خود بهره‏بردارى مى‏كنند.

استغفار گناه در دعاي معصوم(ع)

امام سجاد (ع) چگونه در دعاهايشان آن قدر اظهار فروتني و اعتراف به گناه مي کنند با توجه به اين که امامان ما (ع) معصومند پس چگونه اين دو را با هم مي توان جمع کرد؟

در اين باره اشاره به چند نکته شايان توجه است:
1. بهره مندي از مقام قرب الهي و راهيابي به درجات بهشتي بيش از آن که در مقابل استحقاق بندگان و تلاش هاي آنان باشد. از تفضل و لطف خداوند سرچشمه مي گيرد. از اين رو اولياي الهي براي دست يابي به مقامات بيش از آن که بر اعمال و عبادت هاي خود تکيه کنند به تفضل و لطف خداوند اميدوارند.

استغفار معصومین

چرا پيامبران و امامان با وجود معصوم(ع) بودنشان زياد اسغفار مي كردند؟ يا اينكه در بعضي اوقات با مردم به مشورت مي پرداختند؟

استغفار و عصمت معصومین (ع)
1ـ توبه و استغفار هميشه به معناى بازگشت از گناه نيست بلكه هر گونه بازگشت و توجّه به خدا را كه همراه با اعتراف به ناتواني خود از به جا آوردن حقّ بندگي است ، شامل مى‏شود. از اين رو توبه و استغفار به خودى خود، يكى از عبادت‏هاى بزرگ و از مصاديق بارز تعظيم خداست و هيچ دلالتي بر گناهكار بودن استغفار كننده ندارد. بلكه دائم الاستغفار بودن از علائم اهل تقوا و ايمان و شرط بندگي است و آنكه مداومت بر استغفار نداشته باشد در منطق قرآن كريم و اهل بيت (ع) نه تنها نمي تواند امام يا نبي باشد بلكه حتّي مومن حقيقي هم نيست.

عصمت پيامبران(ع)

عصمت انبياء به چه معنا است ؟

عصمت انبياء در سه ساحت است : عصمت از خطا در تلقي و اخذ وحي , عصمت از خطاي درتبليغ و رسـالـت , و عـصـمـت از آنچه هتك حرمت بندگي است يعني گفتار يا كرداري كه باعبوديت منافات دارد . و مـراد از عـصـمـت , چـيزي است كه در انسان معصوم كه او را از وقوع در امور غير جايز و خطا و معصيت باز مي دارد . بـدين ترتيب روشن مي شود كه خطا در غير موارد سه گانه فوق , مثل خطاي حواس و ادراكات و اعتباريات از موضوع عصمت خارج است و منافاتي با عصمت ندارد .
تفسير الميزان ج 2 ص 134، طباطبائي - سيد محمد حسين

منظور ازعصمت انبيا

منظور ازعصمت انبيا چيست ؟

از كمالات برجسته علمي و عملي انبياي الهي (ع) ملكه «عصمت» است. عصمت ملكه‏اي علمي و عملي است و نظير عدالتْ تنها ملكه‏اي عملي نيست كه انسان را از گناه عمدي و سهوي حفظ كند، بلكه عصمتْ انسان را از جهل، خطا، سهو، نسيان و مغالطه در انديشه و تفكّر نيز نگه مي‏دارد. بنابراين، معصوم، هم در بخش علمْ مصون از اشتباه در فهم است و هم در بخش عملْ مصون از كار نارواست.