عصمت

اشتباه پيامبران(ع)

اشتباه پيامبران چه حکمي دارد؟ مثلا اشتباه حضرت آدم(ع) يا حضرت يوسف(ع) يا قتل غير عمد حضرت موسي(ع)؟

عصمت پيامبران همگانى است و حضرت آدم(ع) نيز فاقد آن نبوده است؛ ليكن براى روشن شدن اين مسأله بايد مطالب زیر را به دقت مورد بررسى قرار داد:
اوامر و نواهى الهى دو قسم است: الف. مولوى يا قانونى، ب. ارشادى.
قسم اول تكليف‏آور است و خداوند به طور جدى خواستار انجام آن مى‏باشد و براى انجامش پاداش و در مقابل ترك آن عذاب قرار داده است.

عصمت پيامبر(ص) در نگاه قران

لطفا پيرامون آياتي که سخن از معصيت پيامبر(ص) به ميان آورده اند ،توضیح دهید ، مانند سوره هاي فتح و عبس و نيز ماجراي آخر عمر شريف حضرت(ص) در مورد حق الناس که آن پيرمرد مي گويد شلاق تو اي پيامبر به من خورد بحث را بازتر کنيد. حرف خيلي ها تو دانشگاه اين شده پيامبر اگر معصوم است پس خطاي سهوي و عمدي نبايد باشد؟


عصمت به معناى پيراسته بودن از خطا و گناه و نسيان است. البته عصمت داراى مراتبى است واولين مرتبه آن كه به اجماع شيعه و سني همه انبيا بايد دارا باشند در چهار بعد است: الف) عصمت در اخذ وحى (يعنى آن را همان گونه كه هست دريافت داشتن)، ب ) عصمت در حفظ وحى (آن را فراموش نكردن)، ج ) عصمت در تبليغ وحى (وحى را همان گونه كه هست ابلاغ كردن و چيزى كم و زياد نكردن)، د ) عصمت در عمل و اجراى مفاد وحى. اين چهار مرحله مربوط به وحى رسالى است وشامل مسائل خارج از آن مانند ترك اولى نمى‏شود. البته در مراتب بالاتر عصمت كه در مورد پيامبراكرم(ص) و اهل بيت(ع) است. به عقيده برخى ترك اولى نيز راه ندارد. 1.

مقام عصمت

يک انسان عادي مي تواند خود به مقام عصمت برساند؟

آنچه از آموزه های دینی و آموزه های فلسفه و عرفان اسلامی بر می آید این است که هر انسانی با استعدادهای وجودی خاصّی خلق شده و می تواند با عمل به شریعت الهی ، همه ی آن استعدادها را بالفعل نموده به مقام انسان کامل نائل گردد. لکن باید توجّه داشت که انسان کامل بودن بسته به میزان استعداداتی که در افراد وجود دارد ، دارای مراتبی است ؛ یعنی ، به فرض ، اگر کسی دارای هزار استعداد وجودی باشد و دیگری دو هزار استعداد وجودی داشته باشد و هر دو ، همه ی آن استعدادها را بالفعل نمایند ، هر دو انسان کامل خواهند بود ؛ لکن آنکه دو هزار استعداد داشته ، از رتبه ی وجودی بالاتری برخوردار می شود.

تعريف عصمت

عصمت يعني چه آيا عصمت به معني گناه نکردن است؟ اگر اين گونه است پس خدا معصومان(ع) را جبرا بي گناه خلق کرده پس چه برتريي بر ما دارند؟

عصمت ملكه‏اي علمي و عملي است . بنابراين، معصوم، هم در بخش علمْ مصون از اشتباه در فهم است و هم در بخش عملْ مصون از كار نارواست. ممكن نيست كسي در مقام عمل معصوم باشد ولي در مقام علم اين چنين نباشد، زيرا اگر حلال و حرام، پاك و ناپاك، زشت و زيبا را نداند در مقام عمل هم معصوم نيست.
اما آیا عصمت جبری است ؟ هرگز .

عصمت انبيا(ع)

پيامبران معصومند، پس چرا بعضي از انبياء اشتباه مي کنند؟ مانند حضرت ابراهيم، با اينکه مي دانست معادي هست براي اطمينان از خدا خواست تا زنده شدن مردگان را به او نشان دهد؟

حضرت ابراهيم در اين قضيه هيچ اشتباهي مرتکب نشد. در اين باره به چند نکته اشاره مي شود: