وحی شناسی

تحريف ناپذيرى قرآن‏

تحريف قرآن در اينترنت چگونه با آيه «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ» سازگار است؟

تحريف در لغت از ريشه «حرف» به معناى كناره، جانب و اطراف يك چيز گرفته شده و تحريف چيزى، كنار زدن و كج كردن آن از جايگاه اصلى خود و به سوى ديگر بردن است «1».
تحريف در اصطلاح قرآن‏شناسى داراى اقسامى است از جمله:
1. تحريف با تعويض كلمات؛ يعنى، كلمه‏اى برداشته و كلمه‏اى ديگر جايگزين آن شود.
2. تحريف به زياده؛ يعنى، افزودن كلمه يا جمله‏اى به آيات قرآن.
3. تحريف به نقيصه؛ يعنى، ساقط كردن كلماتى از قرآن و يا اعتقاد به اينكه كلمه، آيه يا سوره‏اى از قرآن كريم ساقط شده است «2».

اعجاز قرآن‏

قرآن از چه جهت معجزه است؟ براى اثبات اعجاز آن، چه دليلى مى‏توان اقامه كرد؟

قرآن از جهاتى گوناگون، اعجاز دارد و معجزه‏اى جاويد و زنده است؛ يعنى، در همه زمان‏ها، ديگران از آوردن مثل آن عاجز و ناتوانند. از اين رو قرآن تمام انديشمندان و فرزانگان بشرى را، به تحدى و چالش فراخوانده است. بعضى از جنبه‏هاى اعجاز قرآن عبارت است از:
1. اعجاز ادبى و موسيقيايى‏
قرآن از جهت اعجاز ادبى، برجسته‏ترين اديبان عرب را شگفت‏زده ساخته است تا آنجا كه سرسخت‏ترين دشمنان پيامبر صلى الله عليه و آله (مانند وليد)، بر فرابشرى بودن اسلوب زيبا، تركيب بديع و آهنگ بى‏نظير آن اعتراف كرده‏اند.

ناسخ و منسوخ‏

نسخ را تعريف و فلسفه آن را بيان كنيد و بگوييد چند آيه نسخ شده است؟

نسخ نزد پيشينيان، مفهومى گسترده داشت و عبارت بود از: هرگونه تغيير در حكم پيشين؛ در حالى كه نسخ در اصطلاح امروز، جايگزين كردن حكم جديد، به جاى حكم قديم است. به تعبير علامه طباطبايى نسخ؛ يعنى:
«آشكار ساختن انتهاى مدت و زمان حكم و پايان عمل به آن» «1».
حكمت نسخ‏
حكمت نسخ، به شيوه وضع احكام و نزول قرآن بر مى‏گردد. حكمت اساسى تدريج در تشريع و نزول آيات، تعليم و تربيت مخاطبان بوده است.
خداى متعال براى تثبيت معارف و نظام‏هاى ارزشى جاودانه اسلام، شرايط عينى و واقعيت‏هاى خارجى معرفتى و توان علمى و عملى مخاطبان را در نظر گرفته است. بنابر مصالح مورد نظر، احكام الهى همه يكسان و يكنواخت نيست.

الفاظ قرآن‏

ترديدى نيست كه قرآن از سوى خدا بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نازل شده است؛ اما چرا به زبان عربى؟ و آيا الفاظ عربى قرآن نيز از سوى خدا است، يا اين الفاظ از زبان پيامبر صلى الله عليه و آله است؟

نزول قرآن به زبان عربى با توجه به مخاطبان نخستين و شخص پيامبر صلى الله عليه و آله- كه عرب زبانند- يك جريان طبيعى است و هر سخنورى، مطالب خويش را با زبان مخاطبان مستقيم خود، بيان مى‏كند. خداوند متعال نيز در ارسال پيامبران و ابلاغ پيام‏هاى خويش، همين رويه را به كار گرفته است. «2»
در اين باره، توجه به چند نكته مهم بايسته است:

سرگذشت انجيل‏

چگونه مى‏توان قبول كرد تنها قرآن تحريف نشده است؛ اما كتاب‏هاى آسمانى ديگر تحريف شده‏اند؟

در اين باره گفتنى است، تورات و انجيل‏هاى چهارگانه، به اتفاق همه محقّقان مسيحى و ارباب كليسا سال‏ها پس از حضرت مسيح، از سوى عده‏اى به رشته تحرير درآمده است.
ميلر نويسنده كتاب تاريخ كليساى قديم مى‏گويد: «خداوند ما، عيسى مسيح كلمه پاك خدا بود و در وى تمام خزاين علم و حكمت مخفى بود و لازم نبود كتابى نوشته به يادگار بگذارد» «1».
جان بى‏ناس نويسنده كتاب تاريخ جامع اديان مى‏گويد: «اين نكته مسلم است كه عيسى خود تعاليم خود را تحرير نكرد. عموم مورخان متفق‏اند: بعد از مرگ او (عيسى) بعضى از شاگردان وى آن كلمات و اقوال را به رشته كتابت درآوردند.