منابع و اصطلاحات و شخصيت ها

منظومه ملا هادي سبزواري

خواندن منظومه ملاهادي سبزواري و يا شروح شهيد مطهري بر آن، براي ما( دانشجوي مهندسي ولي علاقه مند به مطالعات ديني)، توصيه مي شود؟


1ـ فلسفه، علمى است كه يادگيرى و فهم و درك آن از طريق خودآموزى يا مطالعه ی آزاد تا حدّ زیادی دشوار بوده ، نيازمند استاد و كلاس است. لذا با صِرف کتاب و مطالعه نمی شود فلسفه را به درستی آموخت. پس مناسب آن است که حضرت عالی از سی دی های آموزشی و همچنین شروح ساده و روان که در این باره وجود دارد استفاده نمایید.
2ـ کتاب شرح منظومه یکی از پیچیده ترین متون فلسفی است که به هیچ وجه برای افراد مبتدی مناسب نمی باشد. برای ورود به فلسفه ، لازم است ابتدا یک دوره منطق گذرانده شود . برای این منظور می توانید از کتاب آموزش منطق ، تالیف محسن غرویان یا منطق صوری ، تالیف دکتر خوانساری استفاده نمایید.

مطالعات فلسفه غرب

يك سير مطالعاتي براي فلسفه غرب مطرح كنيد؟

<;غرب شناسي  غرب شناسي، احمد رهنمايي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ دوم، ويراست دوم، سال 1380 - درباره غرب، دکتر رضا داوري - فرهنگ و مسيحيت در غرب، مؤسسه فرهنگي و انديشه معاصر، چاپ اول، پاييز 1380 - غرب و بحران فلسفه، محمد رضا جوزي - تاريخ جهان تحول انديشه، تمدن و فرهنگ جهان، ترجمه عبدالرحمان صدريه، انتشارات فردوس تهران، چاپ اول 1377 - تمدن و تفکر غربي، دکتر رضا داوري، نشر ساقي، چاپ اول 1380 - غرب در جغرافياي انديشه، مجيد کاشاني، کانون انديشه جوان، چاپ اول 1381 - سير تحول انديشه و تفکر عصر جديد در