منابع و اصطلاحات و شخصيت ها

معنای تقیه

تقيه چيست؟

اگر اظهار یک عقیده حقّ یا عمل و سخن حقّی ضرر جانی یا مالی یا آبرویی جدّی برای خود شخص یا دیگری داشته باشد یا موجب ضرر جدّی به دین حقّ یا جامعه شود باید از اظهار آن پرهیز نمود.همچنین اگر لازم شد باید خلاف آن عقیده را اظهار نمود.این کار را تقیّه گویند.البته تقیّه نیز مثل دیگر احکام شرعی حدودی دارد ؛ مثلاً آنجا که تقیّه اصل دین را به خطر می اندازد جایز نیست.کسانی چون اصحاب کهف و مومن آل فرعون از شخصیّتهای قرآنی هستند که مدّتی تقیّه داشته اند. لذا آنها که تقیّه را باطل می دانند در حقیقت قرآن را منکر شده اند.

معناي وسع-بقره، آيه 286

خواهشمند است در خصوص آيه « ولا يکلف الله نفسا الا وسعها» بفرماييد: 1. وسع هر انسان به چه معني است و چگونه تعيين مي شود و چه عواملي در تعيين آن دخالت دارند؟ 2. چرا وسع انسانها متفاوت افريده شده است؟ 3.هر انسان چگونه مي تواند بفهمد که گستره وسع اش تا چه حد است و خداوند چه تکليفي براساس آن از وي انتظار دارد؟


وسع در موجود مادّی بر دو گونه است؛ وسع ذاتی و وسع برون ذاتی.
وسع ذاتی نیز بر دو گونه است؛ وسع بالقوّه و وسع بالفعل.
وسع بالقوّه ی هر انسانی گستره ی وجودی او در اصل خلقتش می باشد ؛ که بیانگر سقف تکامل و ترقّی اوست ؛ یعنی برای آن شخص بالاتر از آن حدّ ،امکان ترقّی وجود ندارد. البته سقف پرواز همه ی انسانها تا بی نهایت می باشد ؛ لکن بی نهایتها یکسان نیستند.

اسرا، آيه 79-مقام محمود

منظور از مقام محمود كه در سوره اسراء، آيه 79 و همچنين زيارت عاشورا آمده، به چه معناست؟

مقام محمود، مقام شفاعت است و اين مقام، در مرحله نخست، ويژه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و بعد اهل بيت‏عليهم السلام او است. روايات فراوانى وجود دارد كه مقام محمود را به مقام شفاعت، تفسير كرده است.

لقاء الله

لقاءالله را توضيح دهيد. طوري كه ملموس باشد؟

براي لقاء الله معاني چندي ذکر کرده اند از جمله:
1. لقاء الله به معني ملاقات مرگ
2. لقاء الله به معني لقاي ثواب خداوند
3. لقاء الله به معني ملاقات آخرت
4. لقاء الله به معني ملاقات با اولياي الهي
5. لقاء الله به معني فناي در اسما و صفات الهي و مشاهده احاطه قيومي حق و فناي ذات خود و بالعيان، وجود خويش و جميع موجودات را سايه حق ديدن (فلسفه و قرآن، ج 3، ص 156).
در ملاقات ممکن الوجود با خداوند جليل اصل ملاقات حقيقتا وجود دارد ولکن نحوه آن بايد به شکلي باشد که لايق ملاقات کننده و ملاقات شونده باشد و به اين دليل معناي پنجم معناي صحيح براي لقاء الله است (رساله لقاء الله، ص 6 - 7).

ولايت تكويني-حاضر شدن غذا نزد حضرت مريم (س) حاضر شدن تخت بلقيس

ولايت تكويني چيست ؟ حاضر شدن غذا نزد حضرت مريم (س) حاضر شدن تخت بلقيس و ... چگونه بوده است ؟

سرپرستي موجودات جهان و تصرف در آنها ولايت تكويني است اين نوع از ولايت نياز به قانون و قرارداد ندارد ، بلكه نوعي رابطه علت و معلول است كه هر علتي ولي و سرپرستي معلول خود است و هر معلولي سرپرستي شده و تحت ولايت و تصرف علت خويش خواهد بود از اين رو هيچ گاه تخلف بردار نبوده و با اراده انجام مي پذيرد .
هر يك از ما بر قواي دروني خود چنين ولايتي را داريم و با ارايه ده تصويري در ذهن آن صورت در ذهن ما تسري مي شود هرگاه به چشم دستور ديدن دهيم مي بيند و اطاعت مي كند و چون دست خود را از عمل نهي كنيم متابعت مي كند بي گمان اين پديده و تاثير آن گاه خواهد بود كه اعضاي ما هر يك سالم باشند .