معاد شناسی

علت‏هاى انكار معاد

.علت‏هاى انكار معاد چيست؟

معاد امرى فطرى است و همه انسان‏ها با سرمايه اوليه «فطرت» متولد مى‏شوند. اما اين سرمايه نياز به تقويت و پشتيبانى دارد. قرآن كريم مى‏فرمايد: (قدافلح من زكيّها)؛ «هر كس نفس خود را پاك كرد، رستگار شد».شمس (91)، آيه 9؛ «زكى»؛ يعنى پاك كردن و رشد و نمو دادن.

حشر بدن هاي پوسيده

حقيقت مرگ چيست و چگونه بدن هاي پوسيده در قبر در روز قيامت به صورت اوليه ظاهر مي گردد؟

اين پرسش داراي دو بخش است، بخش نخست در مورد  حقيقت و ماهيت مرگ و قسمت دوم در مورد چگونه زنده شدن بدن هاي پوسيده در روز قيامت كه به ترتيب به آنها پرداخته مي شود:
مرگ چيست ؟ آيا مرگ نيستی و نابودی و فنا و انهدام است يا تحول و تطور و انتقال از جايی به جايی و از جهانی به جهانی؟
اين پرسشی است كه همواره برای بشر مطرح بوده و هست و هر كس مايل‏ است پاسخ آن را مستقيما بيابد و يا به پاسخی كه داده شده ايمان و اعتقاد پيدا كند . ما مسلمانان به حكم اينكه به قرآن كريم ايمان و اعتقاد داريم‏ پاسخ اين پرسش را از قرآن كريم می‏گيريم و به آنچه در اين زمينه گفته‏ است ايمان و اعتقاد داريم .

اثبات معاد از منظر فلسفه و عرفان

معاد از راه فلسفه و عرفان قابل اثبات است؟ لطفا برايم مطالبي مرقوم فرماييد.


اعتقاد به معاد و اينکه انسان تا چه هنگام وجود خواهد داشت مسئله اي است که قدمت آن به اندازه تاريخ انديشه بشري است و با بررسي متفکران پيش از اسلام و يا حتي پيش از مسيحيت انسان به اين مسئله پي مي برد که يکي از بزرگ ترين دغدغه هاي بشر بوده و هست.

معاد در اديان مختلف

به غير از اديان ابراهيمي کداميک از ديگر اديان اعتقاد به معاد و بهشت و جهنم دارند؟


اعتقاد به بقاء روح از قدیم در بین اقوام گوناگون وجود داشته است ؛ و اقوام گوناگون بشری به نوعی به سعادت و شقاوت بعد از مرگ معتقد بوده اند ؛ و البته برخی گروهها نیز با صراحت بقاء بعد از مرگ را منکر شده اند. ولی معاد به معنی خاص آن یعنی برخاستن مردگان از قبور برای حسابرسی اعمال تنها در برخی ادیان به وضوح دیده می شود ؛ ولی تعریف معاد در همه آنها یکسان نیست ؛ ما در ادامه به این ادیان و نحوه اعتقاد آنها به معاد خواهیم پرداخت .

كودكان در قيامت

نوزادي که مرد، بعد از مرگش وارد بهشت مي شود يا نه؟ (منظورم روز قيامت است.)

براساس روايات، كودكان پس از مرگ به لحاظ محفوظ بودن فطرت اوليه واصلى آنان از انحراف كامل و ضايع نشدن استعداد فطرى در وجودشان و به مقتضاى هدايتى كه در فطرت نهفته است، پس از مرگ و قرار گرفتن در نظام برزخى، در مسير خاصى كه مسير كمال است مى‏افتند و به سوى لقاء رب هدايت مى‏شوند، (نگا: معاد، استاد محمد شجاعى، شركت سهامى انتشار، تهران، چاپ اول، 1362، ج 1، صص 316 - 315).
توضيح اينكه:

1-خداوند در قرآن کريم مي فرمايد: « وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ وَ ما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً»(اسراء/15) « وَ أَنْ لَيْسَ لِْلإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى‏ »(نجم/39)
2.