معاد شناسی

شبهه آكل و ماكول ومعاد جسماني

انسانها داراي اجزاء سلول و مولكول هستند و وقتي مي ميرد و دفنش مي كنند گياهان و درختان از آن تغذيه مي نمايند و آنگاه ميوه مي دهند و همان عناصر بدن ميت از طريق ميوه وارد بدن انسانهاي ديگر مي‌شود با اين حال در قيامت اين مولكولها كه محدود هم هستند جزء بدن كدام يك از انسانها مي شوند؟

نکته اول: این سوال که (بدن انسان که در خاک تجزیه شده و سپس به واسطه موادغذایی وارد بدن انسان دیگر می‌شود چطور در قیامت محشور خواهند شد؟) مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اسلامی بوده است و پاسخهای متعددی به آن داده شده است که به بعضی منابع اشاره خواهد شد ما به یک پاسخ که از باقی پاسخها مناسب تر است را توضیح می دهیم.
نکته دوم: در علوم تجربی ثابت شده است که بدن انسان در طول عمرش دچار تغییراتی می‌شود و سلولهای بدن انسان رشد می کنند و بعضی از بین می روند و سلول جدیدی متولد می‌شود و لذا بدن یک انسان به لحاظ سلولی در 10 سالگی غیر بدن او در 40 سالگی است و عین آن انسان به معنای دقیق علمی نیست.

معاد موجودات

معاد فقط براى انسان است يا همه موجودات؟ در قيامت، انسان فقط با روح خود محشور مى‏شود، يا جسم و روح؛ و اگر جسم و روح است، پس چه فرقى با اين دنيا دارد؟

براساس آيات قرآنى، مسأله معاد كلى و عمومى بوده و تمام موجودات و از جمله انسان به سوى خداوند متعال بازخواهند گشت روم / 11؛ عنكبوت / 19 و 20؛ يونس / 34؛ انشقاق / 12 - 6. اما چگونگى معاد، براساس آيات و روايات هم جسمانى است و هم روحانى. يعنى هم جسم انسان و هم روح آدمى به سوى خدا باز خواهد گشت و در محضر او حاضر خواهد شد. از اين رو، پس از مرگ نه جسم آدمى معدوم مى‏شود و نه روح وى.
آيات قرآن به اين حقيقت اشاره دارند كه انسان در مقام يك موجود و قطعه‏اى از هستى، هيچ‏گاه معدوم نمى‏شود، بلكه متحول و متبدل شده، بر اساس حركتى كه از آغاز پيدايش داشته، نتيجه آن را خواهد يافت.
به اين آيات دقت كنيد:

عموميّت معاد

آيا معاد و بازگشت براى همه موجودات است، يا منحصر در انسان مى‏باشد؟

از نظر آيات قرآن، معاد و برگشت به سوى خداوند سبحان، يك مسئله كلى و عام بوده و مخصوص انسان نيست . با دقّت و تدبّر در نكات و تعبيرات قرآن، به اين حقيقت پى مى‏بريم كه آفرينش و ايجاد هر موجودى، ملازم با برگشت دادن آن است ؛ يعنى، اعطاى وجود به هر موجودى از جانب حضرت حق، توأم با خصوصيت عود، سير و حركت آن به سوى او است و وجود هر موجودى، در سير و برگشت به سوى خداوند را اقتضا مى‏كند .<BR>به عبارت ديگر، مبدأ متعال در متن ذات هر موجودى، اين برگشت و حركت را قرار داده است .

معاد جسماني

آيا در قيامت، انسان فقط با روح خود محشور مى‏شود، يا جسم و روح و اگر جسم و روح است، پس چه فرقى با اين دنيا دارد؟

براساس آيات قرآنى، مسئله معاد، كلى و عمومى بوده و تمام موجودات - از جمله انسان به سوى خداوند متعال بازخواهند گشت روم (30 )، آيه 11 ؛ عنكبوت (29 )، آيه 19 و 20 ؛ يونس (10 )، آيه 34 ؛ انشقاق (84 )، آيات 6 12 . . اما چگونگى معاد، براساس آيات و روايات، هم جسمانى است و هم روحانى ؛ يعنى، هم جسم انسان و هم روح آدمى به سوى خدا باز گشته و در محضر او، حاضر خواهد شد .

مباني معاد

معاد بر چه اصولى مبتنى است؟

مسئله معاد و كليت آن، يكى از سنت‏هاى الهى است كه بر چند اصل كلى حاكم بر هستى مبتنى است كه به اختصار به آنها اشاره مى‏شود:<BR>يك . اصل بقا<BR>يكى از اصول كلى حاكم در وجود، آن است كه هر موجودى پس از آنكه پا به عرصه وجود گذاشت، ديگر معدوم نمى‏گردد (به اين معنا كه از صفحه وجود برچيده شده و باطل محض گردد ) . آنچه كه به نظر ما معدوم مى‏آيد، صورت عوض كردن است ؛ نه آنكه معدوم شود .<BR>به بيان ديگر موجود، تحوّل و تبدّل دارد و صورت عوض مى‏كند ؛ ولى معدوم نمى‏گردد .<BR>دو .