معاد شناسی

انگيزه منکران معاد

منکران معاد و انگيزه انکار آنان چيست؟

انگيزه هاى انكار معاد
با اين كه عقل، هيچ مانعى براى امكان معاد نمى يابد، بلكه لزوم آن را ثابت مى كند و فطرت انـسـان نـيـز بـر لزوم آن تـاءكـيـد دارد، بـا وجـود ايـن در طـول تـاريـخ انـسـان هاى فراوانى منكر معاد شده اند و زندگى بعد از مرگ را توهم، خواب و خـيـال شمرده اند. منكران معاد استدلال محكمى بر نظر خود ندارند و فقط برمبناى گمان و حدس به انكار آخرت پرداخته اند. قرآن كريم مى فرمايد:«وَمَا لَهُم بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ؛ (جاثيه : 24) و به اين مطلب (نفى و نبودن زندگى غير از زندگى دنيا) هيچ دانشى ندارند و جز گمان نمى برند».

پيوند اعضا و معاد جسماني

در مورد پيوند اعضا آيا بحث معاد جسماني را مي توان توضيح داد. (چون به عنوان مثال قلب يك شخص در اختيار دو نفر است و هر دو مالك آنند)

يکي از سؤالات و اشکالات معروف در بحث معاد جسماني همان شبهه «آکل و ماکول » است همان چيزي که به نحوي در سئوال طرح شده است. بحث بدين گونه است که گاه اتفاق مي افتد که اجزاي بدن انساني، جزء بدن فرد ديگري مي شود خواه به صورت مستقيم بدين صورت که مثلا در زمان قحطي فردي از گوشت ديگري تغذيه کند و يا به صورت غير مستقيم بدين صورت که بدن انسان به خاک سپرده شود و از آن خاک گياهي برويد و انساني از آن گياه بخورد و يا حيواني آن گياه را خورده و انسان از آن حيوان تغذيه نمايد. و يا به گونه اي که در سئوال طرح شده است قلبي از آن دو فرد گردد. به هر حال اجزاي بدن انساني، جزو بدن فرد ديگري مي شود.

راهين عقلي معاد

براهين عقلي معاد و هر بخش آن را توضيح دهيد.

اعتقاد به معاد و اينکه انسان تا چه هنگام وجود خواهد داشت مسئله اي است که قدمت آن به اندازه تاريخ انديشه بشري است و با بررسي متفکران پيش از اسلام و يا حتي پيش از مسيحيت انسان به اين مسئله پي مي برد که يکي از بزرگ ترين دغدغه هاي بشر بوده و هست.
در خصوص اثبات معاد دو مسئله را بايد مورد توجه قرار داد:
1. اصل معاد را مي توان بدون توجه به دين خاصي اثبات کرد (اثبات عقلي معاد) به گونه اي که دين نيز آن را تاکيد مي کند.

معاد جسماني و روحاني از منظر قران

قرآن و معاد جسماني و روحاني؟

آياتي که بيانگر معاد (جسماني- روحاني) هستند بر دو دسته اند:
الف. آياتي که در مقام بيان پاداش و کيفر اعمال هستند که لازمه آن تحقق معاد است و الا وعده به پاداش و جزاء وعده اي کاذب خواهد بود. تعداد اين آيات 1261 آيه است که مي توان به دو سه مورد اشاره کرد:
سوره آل عمران آيه 4:
كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند بى‏ترديد عذابى سخت‏خواهند داشت و خداوند شكست‏ناپذير و صاحب‏انتقام است
سوره انعام آيه 70:
فريفته شدگان به زندگي دنيا ...... گرفتار اعمالي شده اند که خود انجام داده اند؛ نوشابه اي از آب سوزان براي آنهاست و عذاب دردناکي به خاطر اينکه کفر مي ورزيدند
سوره هود آيه 108:

انواع معاد

انواع معاد را نام ببريد.

در کل مي توان دو نوع معاد را مطرح کرد:
الف- معاد صرفا روحاني
ب- معاد جسماني و روحاني
دليل عقلي بر اينکه صرفا اين دو نوع معاد قابل تصور است:
1. انسان داراي دو بعد جسماني و روحاني است.
2. تاثير متقابل روح و جسم امر روشني است مثلا با گرفتن دست در مقابل آتش شما احساس درد مي کنيد در حالي که اين احساس امري است روحاني و يا مثلا شخص وقتي عصباني مي شود صورت وي متغير مي شود در حالي که عصبانيت امري روحاني است.