عالم قیامت

رسيدگي به اعمال در قيامت

آيا در روز قيامت همه انسانها بايد در صف بايستند تا به اعمالشان رسيدگي شود؟

درباره چگونگي حسابرسي در قيامت بايد دانست، خداوند «سريع الحساب» (بقره، آيه 202) است و هيچ گونه محدوديتي از جهت حسابرسي اعمال همه بندگان به طور هم زمان ندارد. حتي با احاطه علمي خود نيازي به زمان حسابرسي ندارد.

يوم تبلي السرائر و نمايش اعمال برای همه

آيا با توجه به اين که در قرآن ذکر شده روز قيامت روز تبلي السرائر است تمام اعمال ما براي انسان هاي ديگر به نمايش گذاشته مي شود يا خير؟

برابر آيه 9 سوره طارق كه مي فرمايد:‌‌ «يوم تبلي السرائر» و نيز آيه 110 سوره مباركه توبه كه مي فرمايد:‌ «و قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون» و برخي آيات ديگر‌‌‌‌‌‌؛ در روز قيامت كه روز بازپرسي از اعمال و عمر دنيايي انسان هاست قطعا اعمال انسان ـ چه خوب و چه بد‌ ـ آشكار مي گردد، هم او خود مي فهمد كه چه كرده است و هم ديگران آگاه مي گردند زيرا قيامت ظرف ظهور و آشكار شدن همه حقايق زندگي دنيا و اعمال افراد است؛ سرش آن است كه بالاخره بايد ارزش و عظمت بندگان راستين و صالح خدا از يك سو و بدبختي و پستي ناپاكان و تبهكاران از سوي ديگر؛ در يك جايي بايد بدون كم و كاست نمايان شود،‌ تا اهل ايمان ا

زندگی پس از مرگ

انسان پس از مرگ به كجا مى‏رود و جهنم و بهشت او كى تعيين مى‏شود؟

پس از مرگ به تناسب عقايد و اعمال روح افراد در بهشت يا جهنم برزخي قرار مي‏گيرند كه تا قيام قيامت ادامه دارد. در قيامت مجدداً جسم و روح متحد شده و براي حساب نهايي برانگيخته مي‏شوند. پس از محاسبه نهايي در دادگاه بزرگ الهي، انسان‏ها به سوي بهشت يا جهنم رهسپار مي‏شوند. البته برخي در جهنم عذاب موقت دارند و پس از اتمام مدت لازم، به بهشت خواهند رفت؛ ليكن بهشت قيامت جاودان و سرمدي است و هر كس داخل شود ديگر از آن خارج نخواهد شد.

مدت روز قيامت1000 سال یا 50000سال

چرا قرآن روز قيامت را جائى معادل 1000 سال و جاى ديگر برابر 50000هزار مى‏داند

در سوره «سجده» آيه 5 فرموده است: «يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ...»؛(10:3)؛ تدبير مي‏كند امر را از آسمان به سوي زمين سپس بالا مي‏رود به سوي او در روزي كه مقدار آن به اندازه هزار سال (از آنچه شما محاسبه مي‏كنيد) است. و در سوره مباركه معارج آيه 5 فرموده است: «تَعْرُجُ اَلْمَلائِكَةُ...»؛ (70:4)؛ عروج مي‏كنند فرشتگان و روح به سوي او در روزي كه مقدار آن پنجاه هزار سال است.

زاد و ولد در آخرت

آيا در آن دنيا ازدواج ودر نتيجه زاد و ولد وجود دارد؟

در مورد ازدواج در بهشت آيات بسياري است كه وجود روابط زناشويي و التذاذات جنسي را از طريق همسران بيان مي‏كند؛ مانند «وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ»؛ (3:15) از طرف ديگر موءمنين در بهشت در كنار همسران و فرزندان مومن دنيايي خود مي‏باشند اما زاد و ولد جديدي در كار نيست؛ زيرا فرزندان در دنيا به خاطر پر كردن خلاء عشق به بقاست و كسي كه فرزند ندارد احساس مي‏كند كه ذكر و نام او تمام شده است و بعد از مردن فراموش مي‏شود.