عالم قیامت

اسامي قيامت

منظور از «وقت معلوم» که از جمله اسماء قيامت است چيست؟

روز مشخّص و معلوم: «يوم الوقت المعلوم» حجر/38 از ديدگاه برخي از مفسّران روز قيامت است. آنان آية «لَمجموُعون إلي ميقات يوم معلوم» واقعه/50[همه در وعده‏گاه روز معيّن قيامت گرد مي‏آيند] را دليل آن دانسته‏اند. بنابراين، خواستة ابليس كه استمهال كرده بود و «يوم بعث» را پايان مهلت قرار داد مورد قبول خداوند واقع شد؛ زيرا «يوم الوقت المعلوم» حجر/38روي اين تفسير همان روز قيامت خواهد بود، ولي اگر نظر بعضي ديگر از مفسّران ملحوظ شود به قرينة تقابل بين «يوم بَعث» و «يوم وقت معلوم» مي‏توان احتمال داد كه «يوم الوقت المعلوم» غير از قيامت است؛ هر چند در آستانة آن باشد.

پوشش در آخرت

محشور شدن(مبعوث شدن) انسانها در عالم قيامت بر اساس پوششي است به نام تقوا يا اين که پوشش در روز قيامت موضوعيت ندارد به خاطر هراسان بودن انسانها از اعمالشان؟(پوشش تقوا چه پوششي است.)

پروردگار متعال مي فرمايد،انبياء براي انسان لباس آورده اند و اين لباس تقواست كه انسانها را از شر گناه ایمن مي كند و در قيامت تنها صاحبان تقوا ملبسند و ما بقي از شرم عرياني سر به زير دارند.
امّا آيا عريان بودن به معني دست خالي بودن از اعمال صالح است يا برهنه بودن ظاهري؟ از توجّه به آیات و روایات به نظر می رسد که هر دوی آنها مطرح است.
شواهد نقلی:
1- « خدا کساني را که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده اند به بهشت هايی که در آن نهرها جاري است داخل مي سازد.

درجات قيامت

در بعضی کتب روحی عالم پس از مرگ را به 7 طبقه تقسیم کرده اند که طبقه اول و دوم جهنم و طبقه 3 بهشت است که خود دارای 9 طبقه است و در آنجا علومی آموزش داده می شوند و هر کدام از ارواح که توانستند تکامل پیدا کنند به طبقات بالاتر می روند تا اینکه به طبقه هفتم برسند در غیر این صورت به ماده برگشت داده می شوند اینها از دیدگاه قرآن و اسلام تا چه حد درست است؟

در پاسخ به اين پرسش به چند نکته اشاره مي شود:
بر حسب آنچه در بعضي از روايت آمده در عالم برزخ زمينه کسب بعضي از کمالات وجود دارد ولي در قيامت جاي محاسبه ومکافات است نه جاي عمل وتکامل.

چگونگي نفخ روح

شخصي در تلويزيون مي گفت: هنگامي كه خداوند از روح خود در انسان دميد روح در انسان نرفت و خدا به فرشتگان امر كرد تا چنگ بنوازند و پس از آن روح در بدن انسان فرو رفت، آيا اين گفته صحت دارد؟

چنين سخني کاملا بي معناست و بيشتر به معناي به سخره گرفتن آيات قرآن و اهانت به آفريدگار عالم هستي است. خدايي که عالم و هر آنچه در آن هست را بي هيچ سابقه اي خلق کرد چه نيازي دارد که براي تحقق فرمانش فرشتگان که مخلوقاتش هستند چنگ بنوازند تا روح سر شوق آمده به درون بدن برود. . به هر حال ، ما نمي دانيم واقعا چه چيزي در اين مورد گفته شده و چه شنيده شده اما عقل انساني صريحا چنين سخني را رد کرده و گوينده اش را انساني احمق و نادان مي خواند.

صور اسرافيل

فاصله بين صور اول و دوم چقدر است؟ (در روز قيامت)


طبق حدیثی که از امام زین العابدین (ع) در کتاب « ارشاد القلوب دیلمی ؛ ج 1 ؛ ص 55 » نقل شده است فاصله دو نفخه صور چهل سال است؛ مشابه این مطلب در (مجموعةورّام ؛ج1 ؛ص 292 ) نیز نقل شده است ؛ لکن از آنجا که به نظر می رسد بعد از نفخه صور اول همه مردم به عالم برزخ منتقل می شوند، و در عالم برزخ نیز زمان به معنای دنیایی آن وجود ندارد ممکن است مراد از این چهل سال ، سال دنیایی نباشد ؛ الله اعلم .