عالم برزخ

برزخ معلولان

کساني که در اين دنيا معلول جسمي يا ذهني بوده در برزخ کاملند؟


انسان موجودي است شكل يافته از روح و جسم، اين دو بخش آنقدر به هم وابسته و مرتبط اند كه جداگانه در نظر گرفتن آنها غير ممكن است. روح انسان همواره در جسم و قالبي قرار مي گيرد و اصلاً يكي از مقومات روح آدمي همراه جسم و قالبي بودن آن است. در واقع روح همانند حاكمي به تدبير بدن و جسم مشغول است.
بايد خاطر نشان كرد كه روح امري مجرد و غير مادي است و تصور نقض و عيب در آن به معنايي كه در جسم و بدن مطرح است وجود ندارد هر چند در مورد امور مجرد و غير مادي شدت و ضعف وجودي مطرح است.

سرگذشت ارواح

ارواح مؤمنين که به وادي السلام مي روند ارواح ما به کجا مي روند؟


در مورد این که ارواح بعد از وفات ، به کجا می روند ، روایات زیادی از اهل بیت (ع) وارد شده است ؛ که ذکر همه آنها در ضمن یک نامه مقدور نیست. لذا در اینجا خلاصه ای از مضامین روایات ذکر و در انتها حاصل مطالب بیان خواهد شد.
خلاصه مضامین روایات.
1. ارواح مومنین به وادی السلام منتقل می شود.
2. وادی السلام محلی در پشت کوفه است.
3. بدن مبارک امیرالمومنین (ع) در پشت کوفه در نجف دفن شده است.
4. محل دفن امیر المومنین (ع) محل دفن پدرش نوح(ع) است که در پشت کوفه واقع شده.
5. وادی السلام اوّلین مکان عبادت خداست که ملائک در آن بر آدم(ع) سجده کردند.
6.

دنیای پس از مرگ از دیدگاه مسيحيت و يهوديت

آيا مسيحيت و يهوديت به وجود حوادث بعد از مرگ معتقد هستند مانند( سوال، فشار قبر و عالم برزخ) در مجموع اعتقاد اين دو شريعت به جهان بعد از مرگ چه شباهتها و چه تفاوتهايي با دين اسلام دارد؟

معاد در یهودیت
در هیچ جای تورات سخنی از معاد به معنی بازگشت به عالم آخرت نیامده است. البته در مواردی کلمه ی آخرت آمده است ولی مراد از آن عاقبت دنیوی است نه آخرت اصطلاحی. امّا در کتاب تلمود که سنّت شفاهی یهود است از معاد به فراوانی سخن گفته شده است. برخی از فرق یهود مثل فرقه صدوقیان که منقرض شده اند معاد را قبول نداشتند ولی فرقه فریسیان که اکنون وجود دارد معاد را باور دارد. البته برخی از علمای این فرقه معاد را به معنی بازگشت دوباره به دنیا می انگارند ؛ ولی برخی دیگر معاد را بازگشت به عالمی دیگر می دانند. یهودیان کنونی به روح نیز اعتقاد داشته و به حیات روح بعد از مرگ ایمان دارند.

حيات برزخي

در مورد زندگي برزخي (اينكه افراد تو شديدترين حالات تنهان، تو غمگين ترين لحظاتش تنهان و تو لحظات عادي با ديگران ارتباط ندارن) توضيح بيشتر مي خواستم.

برزخ به معناي حائل و واسط بين دو چيز است و حيات برزخي حيات پس از مرگ تا قيامت است و چندان ربطي به مثالهايي كه زده ايد ندارد. روح انسان پس از مرگ و انقطاع از بدن مادى، خود را با بدن برزخى و قالب مثالى مى‏يابد و مى‏بيند.
در واقع، روح آدمى با رفتن از حيات دنيوى به حيات برزخى، بدن مادى خود را رها كرده و با بدن مثالى خود متحد مى‏گردد؛ بدنى كه متناسب با نظام برزخى بوده، اتحادش با روح، قوى‏تر از اتحاد آن با بدن مادى در زندگى دنيوى است.

ضرورت برزخ

فايده برزخ چست؟ آيا قيامت براي حسابرسي و کيفر و عقاب اعمال کافي نيست و اصول وجود برزخ براي چيست؟ (حتي در مورد نکير و منکر و حسابرسي سخت آنها؟)

در اینجا دو سوال مطرح است .
1. وجود عالم برزخ به خودی خود ، به عنوان یک عالم و با صرف نظر از این که محل پاداش و عذاب انسانها است چه ضرورتی دارد؟
2.