عالم برزخ

سوال‏هاي عالم برزخ

در عالم برزخ از چه مسائلي پرسش مي‏شود؟

در عالم برزخ، فقط مسائلي كه انسان بايد بدانها اعتقاد و ايمان داشته باشد مورد پرسش و رسيدگي واقع مي‏شود؛ رسيدگي به ساير مسايل موكول به قيامت است.
كارهاي خير بازماندگان مردگان كه به نيّت اينكه ثواب و اجرش برای آنها باشد ، موجب خير و رفاه و سعادت آنان مي‏گردد. مطلق صدقات، اگر به اين قصد صورت گيرد كه اجر و پاداشش براي هركس كه از دنيا رفته، بوده باشد، مانند هديه‏اي براي رفتگان محسوب مي‏شود و موجب سرور و شادماني آنها مي‏گردد و همچنين است دعا و طلب مغفرت و حجّ و طواف و زيارت به نيابت از آنها.

ارتباط ارواح با یکدیگر

در عالم برزخ آيا ارواح يكديگر را مي بينند و با هم حرف مي زنند در مورد آن توضيح دهيد؟

برادر عزيز : آن چه از روايات استفاده مي شود اين است كه ارواح مؤمن و ارواح كافر با همديگر گفتگو و مكالمه دارند . در روايت آمده است : از احمد بن عمر نقل شده كه يكي از اصحاب امام صادق (ع) گفت ، به آن حضرت عرض كردم : برادرم در بغداد است و نگرانم كه او در آن جا بميرد آن حضرت فرمود : باكي نداشته باش ، هر جا كه خواهد بميرد ، زيرا هيچ مؤمن در شرق زمين و غرب زمين باقي نمي ماند مگر آن كه خداوند روح او را در وادي السلام با ارواح مؤمنان ديگر قرار دهد . عرض كردم : وادي السلام در كجا است ؟

تكامل در برزخ‏

آيا تكامل در عالم برزخ امكان دارد؟ اگر جواب مثبت است، اين تكامل چگونه است؟

«نظام برزخى»، هرچند نتيجه‏اى از حركت آدمى در دنيا است ؛ ولى دنباله و تداوم آن، به شمار مى‏رود و اين حركت، در جهت سير به سوى خداوند است؛ به طورى كه چه بسا بر اثر سختى‏هاى مرحله برزخ و يا باقيات صالحات، برخى معايب و نقايص از بين رود و يا برخى كمالات، قابليت‏ها و خصوصيات جديد به دست آيد . علاوه بر اينكه با گذراندن دوران برزخ، آدمى لياقت ورود به عالم حشر را مى‏يابد و احكامى متناسب با احكام و آثار نظام حشرى را دارا مى‏شود .

قيامت متصل به دنيا

آيا قيامت و برپايى آن متصل به اين دنيا خواهد بود يا اينكه بعد از مرگ انسانها در برزخ زندگى مى‏كنند و آن‏گاه قيامت برپا خواهد شد؟

در پاسخ به اين پرسش، بايد به سه مسأله پاسخ داد: 1. برزخ چيست؟ 2. برزخ با قيامت چه تفاوتى دارد؟ 3. آيا بعد از مردن انسان قيامتش شروع مى‏شود؟

ارواح اموات در برزخ

در عالم برزخ آيا ارواح آزاد هستند و هر كجا مي توانند بروند يا فقط منزلشان مي توانند بيايند توضيح دهيد ؟

1- امام صادق (ع) فرمود : همانا مؤمني كه از دنيا رفته به ديدار خانواده خود مي آيد و خوبي ها و خوشي هاي خانواده اش را مي بيند (و خوشحال مي شود ) ولي كافر تنها بدي ها و ناخشنودي ها را مي نگرد و خوشي ها را نمي بيند .