عالم برزخ

طولانی بودن مدت عالم برزخ برای پشینیان

چرا برزخ براي افرادي كه در زمان قبل از ما مي زيسته اند بايد طولاني تر و براي كساني كه بعد از ما مي ميرند كوتاه‏تر است. آيا اين با عدل خدايي تناسب دارد؟

اولا بايد توجه داشت که ذهن ما به پديده هاي هستي از دريچه زمان و مکان مي نگرد و چيزي که داراي زمان و مکان نباشد را درک نمي کند. اما عالم برزخ و نظام حاکم بر آن از زمان و مکان و حرکت تهي است. بنابراين اوضاع حاکم بر آن را نمي توان با ذهن محدود انساني درک کرد.

فرق عالم برزخ و عالم دنيا

نظام حاكم بر جهان برزخ با جهان دنيا چه تفاوتى دارد؟

تفاوتي بين اين دو عالم در سنت‏هاي الهي نيست، بلكه فرق در دو گونه زندگي و حيات است. از جمله تفاوت‏ها اين است:
1- در اين جهان روح انسان همراه جسم مادي است، ولي در آن جهان چنين نيست؛
2- در اين جهان فرصت براي انتخاب و گزينش عقيده و عمل وجود دارد، ولي در آن جهان چنين فرصتي نيست؛
3- نحوه هستي آن عالم، برتر و كامل‏تر از اين جهان است. به عبارت ديگر عالم برزخ به عالم ماده احاطه دارد.

ملاقات ارواح

آيا در عالم برزخ ارواح يکديگر را ملاقات مي کنند؟

1. در روايتي ابوبصير مي گويد: امام صادق(ع) از ارواح مؤمنان سخن به ميان آورد و فرمودند: آنان با هم ديدار مي كنند. عرض كردم: ديدار مي كنند؟! فرمودند: آري و از يكديگر سؤال و جواب مي كنند و همديگر را مي شناسند به گونه اي كه وقتي او را ببيني مي گويي: فلاني است.(كتاب ترجمه ميزان الحكمه، ج 1، ص 483، محمدي ري شهري، انتشارات دارالحديث قم).
2. امام صادق(ع) فرمودند: «ارواح مؤمنان در اتاق هايي در بهشت است، از غذاي آنجا مي خورند و از نوشيدني هاي آن مي آشامند. به ديدار هم مي روند و مي گويند: پروردگارا! قيامت را بر پا دار تا آنچه را به ما وعده داده اي به كار بندي.(همان).

ارتباط عالم برزخ با عالم قبر

ارتباط عالم برزخ با عالم قبر (محل دفن ميت) چگونه است ؟

واژه قبر در بسياري از روايات به معناي برزخ است و منظور از فشار قبر يا سؤال و جواب نکير و منکر در شب اول قبر شب اول انتقال انسان از اين دنيا به عالم برزخ مي باشد.
در نتيجه اول شبي که انسان از دنيا رفته شب اول برزخ (قبر) او حساب مي شود و آنچه که مربوط به فشار قبر مي باشد عذابي برزخي است مربوط به شب اول مرگ آدمي در نتيجه اگر کسي را حيوانات درنده بخورند يا در دريا غرق شود از شب اول قبر معاف نمي باشد.

زندگي در عالم برزخ

زندگي در عالم برزخ براي انسان ها چگونه است؟

قرآن كريم در باره بزرخ بين دنيا و قيامت مي گويد: « شايد من در آنچه وانهاده‏ام كار نيكى انجام دهم نه چنين است اين سخنى است كه او گوينده آن است و پشاپيش آنان برزخى است تا روزى كه برانگيخته خواهند شد ». (مؤمنون، 100) در اين آيه از ادامه حيات بعد از مرگ، همين قدر سخن به ميان آمده كه انسان هائي پس از مرگ اظهار پشيماني مي كنند و درخواست بازگرداندن به دنيا مي نمايند.