عالم برزخ

نماز ليله الدفن و شروع عالم برزخ

اگر شروع عالم قبر و يا برزخ بلافاصله پس از مرگ است چرا نماز ليله الدفن بايد شب دفن ميت خوانده شود ؟

هم چنان که تشييع و تلقين از آداب بخصوص دفن است. نماز ليله الدفن نيز از آداب دفن مومن مي باشد. چه بسا دفن جسد زير خاک خصوصيتي داشته باشد و براي روحي که ناظر بر جسد خويش در آن شب بسيار سخت باشد لذا بر اساس، روايات، نماز شب دفن، نماز هديه به مومني است كه از دنيا رفته است. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 8، ص 168، تحقيق و نشر موسسه آل البيت قم) كه در پايان نماز گفته مي شود «وابعث ثوابا الي قبر فلان» حكمت اين امر در روايتي از پيامبر اكرم(ص) چنين نقل شده است:

بهشت برزخي-جهنم برزخي

ايا انسان تا زمان قيامت همچنان در عالم برزخ بودن عذاب و لذت باقي خواهد بود يا بهشت و جهنم هايي نيز در اين عالم وجود دارد؟

مسأله عالم برزخ و چگونگى آن از مباحث دقيق در فرجام‏شناسى مى‏باشد و آيات و روايات متعددى به اين بحث پرداخته است. انس با محسوسات و امور مادى، تصورى غلط از مسائلى مثل عالم برزخ ايجاد كرده، لذا نيازمند طرح مقدمات مختلفى براى توضيح مسأله مى‏باشيم. براى پاسخ به سؤال شما طى چند بند مطالبى عرضه همى‏شود. اميد آن كه مفيد واقع شود: 1. بسيارى از حقايق ستى و خصوصا حقايقى كه در ماوراء جهان طبيعت وجود دارد، براى ما مجهول است. البته اين ندانستن، بيشتر در كم و كيف و چگونگى آن حقايق است؛ ولى اصل آن حقايق را عقل و وحى در جاى خود اثبات كرده‏اند و ما نسبت به آن آگاهى داريم.

چگونگی عالم برزخ

برزخ چگونه است؟

1. مرگ‏
مرگ نخستين منزل برزخ است. همه موجودات امكانى، داراى اجل معيّنى هستند كه با مرگ فرا مى‏رسد. مى‏دانيم كه منظور از اجل فنا و نيستى نيست؛ بلكه زمان و موعدى است كه موجودات به آن منتهى مى‏شوند. به عبارت روشن‏تر زمانى است كه موجودات سفر خود را به سوى خداوند متعال - پس از اندكى درنگ در دنيا - آغاز مى‏كنند تا در آن مقام جاى گيرند و استقرار يابند. پس مرگ نخستين منزلگاه سفر طولانى ما است: (ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ)؛ «سپس او را مى‏ميراند و در قبر پنهان مى‏كند».عبس (80)، آيه 21.

رشد كودكان درعالم برزخ

آيا در عالم برزخ براي کودکان رشد و نمو و ازدواج هست يا نه؟

انسان پس از مرگ وارد برزخ مي شود. نظام برزخ به گونه اي است که حرکت تکاملي انسان به سوي خداوند در آنجا ادامه دارد تا بر اثر اين حرکت، معايب و نقايص او برطرف شود و کمالات و قابليت هاي لازم را براي ورود به عالم حشر و قيامت را پيدا کند. کودکان نيز از اين حرکت مستثني نيستند. البته حرکت و تکامل برزخي را نبايد با رشد و نمو دنيايي که رشد و نمو در جهت جسم است مقايسه کرد، بلکه رشد و نمويي مناسب آن عالم است که خيلي براي ما مشخص نيست. ضمن اينکه به حسب روايات همه مؤمنان و بهشتيان جوان هستند يعني کودکان و پيران به سن جواني در بهشت وارد مي شوند.

ارواح در برزخ

در مورد عالم برزخ توضيح دهيد ارواح مردگان چه وضعيتي در آنجا دارند؟

در فلسفه با برهان‏هاى خاصى اثبات شده كه عوالم هستى، سه و با نظرى چهار عالم است ميان عالم ماده و اسماى الهى دو عالم «تجرد» و «مثال» وجود دارد و در واقع عوالم هستى از جلوه‏هاى اسماى الهى است. عالم «تجرد» يا «جبروت» عالم بالاتر و نزديك‏تر به مبدأ متعال است.
پس از عالم «تجرد»، عالم «مثال» و «برزخ» است كه مترتب بر عالم «تجرد» و نشأت گرفته از آن است كه خود داراى نظام‏هايى است كه بعضى از بعضى برتر مى‏باشد. عالم آخر، عالم «جسم و نظام مادى» يا «ناسوت» است كه نشأت گرفته از عالم «مثال» و مترتب بر آن است. اين عالم، دورترين عالم از ذات مقدس حق بوده و از وجود ضعيف‏ترى برخوردار است.