عالم برزخ

بررسی تفاوت زمان برزخ نسبت به زمان مرگ افراد

در قران امده كه در نفخ صور اول همه مردم ميميرند و بعد ان اسباب قيامت فراهم ميشود. با توجه به اينكه مردم زمان گذشته بعد از مرگ برزخ را تجربه ميكنند و در آن آناني كه گنهكارند عذاب ميشوند ولي گنهكاران زمان نفخ صور مستقيما در قيامت حسابرسي شده و به جهنم ميروند ايا اين عذاب برزخي كه مردمان گذشته بيشتر از مردمان زمان نفخ صور ميكشند با عدالت منافات ندارد؟

پرسشگرگرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز به بيان زير توجه كنيد .
1. در عالم برزخ ، زمان راه ندارد ؛ لذا كسي كه ساعتي قبل از قيامت وارد برزخ مي شود با كسي كه از زمان حضرت آدم (ع) وارد برزخ شده ، تفاوتي در ميزان عذاب يا پاداش برزخي نخواهد داشت. البته هضم اين مطلب نيز براي كساني كه ذهن فلسفي نيافته اند ، به خاطر انس زيادشان با زمان و امور زماني ، كاري است حقيقتاً دشوار ؛ امّا اهل حكمت و بالاتر از آنها اهل عرفان ، به سبب انسي كه با امور مجرّد و فرازماني دارند ، اين حقيقت را به آساني در مي يابند.

تكامل در برزخ‏

آيا تكامل در عالم برزخ امكان دارد؟

اگر جواب مثبت است، اين تكامل چگونه است؟
«نظام برزخى»، هرچند نتيجه‏اى از حركت آدمى در دنيا است؛ ولى دنباله و تداوم آن، به شمار مى‏رود و اين حركت، در جهت سير به سوى خداوند است؛
به طورى كه چه بسا بر اثر سختى‏هاى مرحله برزخ و يا باقيات صالحات، برخى معايب و نقايص از بين رود و يا برخى كمالات، قابليت‏ها و خصوصيات جديد به دست آيد. علاوه بر اينكه با گذراندن دوران برزخ، آدمى لياقت ورود به عالم حشر را مى‏يابد و احكامى متناسب با احكام و آثار نظام حشرى را دارا مى‏شود.
از اين حقيقت با عنوان «تكامل برزخى» ياد مى‏شود كه بيانگر تداوم حركت و تحوّل در «نظام برزخى» است.

بدن برزخى‏

بدن برزخى چگونه است و از چه چيزى ساخته مى‏شود؟ آيا مادى است يا غير مادى و يا مابين اين دو؛ لطفاً توضيح دهيد؟

بسيارى از حقايق هستى- به خصوص حقايقى كه در ماوراى جهان طبيعت وجود دارد- براى ما پوشيده است. البته اين ندانستن، بيشتر در كم و كيف و چگونگى آن حقايق است؛ ولى عقل و وحى اصل آنها را اثبات كرده‏اند. دانش ما به كنه و ماهيت آن حقايق، بسيار محدود است؛ مگر براى عده كمى كه با سلوك عملى در همين دنيا به آن عوالم راه يافته باشند و علم اجمالى آنان، به علم تفصيلى تبديل شده باشد. از اين رو، سنخيت و چگونگى بدن‏هاى برزخى، براى ما به صورت كامل و دقيق روشن نيست؛ ولى در عين حال از مجموعه آيات و روايات و تحليل‏هاى عقلى، مى‏توان دورنمايى از كم و كيف بدن برزخى را تصوير كرد.
در اين باره توجه به سه مطلب ضرورى است:

عالم برزخ‏

خواهشمند است درباره مرگ و عالم قبر و برزخ توضيح دهيد؛ معناى برزخ چيست و آنجا چگونه است، چه منازل و مراحلى دارد؟

1. مرگ‏
مرگ نخستين منزل برزخ است. همه موجودات امكانى، داراى اجل معيّنى هستند كه با مرگ فرا مى‏رسد. مى‏دانيم كه منظور از اجل فنا و نيستى نيست؛ بلكه زمان و موعدى است كه موجودات به آن منتهى مى‏شوند. به عبارت روشن‏تر زمانى است كه موجودات سفر خود را به سوى خداوند متعال - پس از اندكى درنگ در دنيا - آغاز مى‏كنند تا در آن مقام جاى گيرند و استقرار يابند. پس مرگ نخستين منزلگاه سفر طولانى ما است: (ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ)؛ «سپس او را مى‏ميراند و در قبر پنهان مى‏كند».عبس (80)، آيه 21.

علم‏ آموزي در برزخ

در عالم برزخ آيا كلاس درس هم برقرار است يعني علم آموزي ديني هم صورت مي گيرد؟

عالم برزخ كه به عالم مثال و روحاني اطلاق مي شود ، انسان ها ، باطن و حقيقت بسياري از اموري را كه معتقد نبوده اند و يا ايمان كامل نداشته اند ، به وضوح مشاهده مي كنند .
اولا عالم برزخ به مراتب با جهان مادي ( دنيا ) از لحاظ تكثر و تنوع موجودات گسترده تر و وسيع تر است گفته مي شود انسان مي تواند ارواح مومنين و گذشتگاني كه در مدتهاي قبل از دنيا رفته اند ، ديدار كند و ببيند .
با ارواح علماء و شهداء و ائمه و انبياء بر حسب لياقت و شاني كه در نزد خداوند متعال دارد مي تواند رابطه و ديدار داشته باشد.
ثانيا باطن و تجسم بعضي از اعمال را مي تواند مشاهده كند.