مباحث فلسفی

فرق كلام جديد و قديم

مقصود از كلام جديد و قديم چيست؟ تفاوتشان كدام است؟

كــلام چيست؟
در قلمرو هر ديني به منظور دفاع عقلاني از مباني و اركان فكري و اعتقادي آن دين و نيز تبين خرد‏پذير باورهاي كلي آن، همچنين فراهم ساختن زمينه‏ گسترش حوزه‏ و قلمرو آن، شا خه ای از دانش بشري پديد آمده است كه «كلام» نام گرفته است.
كلام در مغرب زمين همان «تئولوژي» است كه مركب از دو كلمه‏ «تئو» و «لوژي» است. تئو كلمه‏اي يوناني و به معني «خداست» و لوژي به معني «شناخت» است و معادل آن عناويني مانند: علم الربوبيات، معرفه الربوبيات و الهيات است.
وظايف علم كلام

فراگيري منطق و فلسفه و تهذيب نفس و اخلاق بدون استاد

آيا امكان فراگيري منطق و فلسفه و تهذيب نفس و اخلاق بدون استاد و با تكيه بر خواندن كتب معتبر امكان پذير مي باشد؟ (چون درس حوزوي كه نمي خوانيم.)


شكي نيست كه وجود استاد در هر علم و فني باعث سريعتر و بهتر شدن فرايند يادگيري مي شود ؛ ولي اين بدان معنا نيست كه نتوان بخشي از علوم و فنون را بدون استاد ياد گرفت ؛ بخصوص در عصر حاضر كه اكثر دروس به صورت ضبط شده در بازار محصولات الكترونيكي موجودند ؛ لذا حضرت عالي ، براي ياد گيري هر كدام از مواردي كه در سوال ذکر فرموده ايد به روش زير عمل نماييد.
1.

برهان ربوبيت و جهان پيوسته در حال شدن

برهان ربوبيت خدا را لطفا به طور کامل شرح دهيد و از همه مهمتر چگونه مي شود که جهان پيوسته در حال شدن است نه در حال بودن؟

ربّ در لغت عرب یعنی تدبیر کننده و تدبیردر لغت یعنی چیزی را در پی چیز دیگر قرار دادن و تنظیم نمودن امور و اشیاء به نحوی که از این کار غایت و مطلوب هرکدام از آن امورو اشیاء حاصل شود . به عبارت ساده تر ربّ آن کسی است که امور را به نحوی سامان می دهد که اهداف مورد نظر از آن امور به دست آیند .

معناي جدل وحكمت

«حكمت» و «جدال» به چه معناست؟

در احتجاجهاي نبّي اكرم(ص) گاه برهان ابتدايي ارائه شده، از مقدمات حق و يقيني استفاده مي‏شود كه اين نوع استدلال را حكمت مي‏نامند و گاهي به صورت جدال ثانوي، مقدماتِ مورد پذيرش رقيب و خصم مورد استفاده قرار مي‏گيرد كه اين نوع استدلال، جدال نام دارد، ليكن جدال به نحو احسن، زيرا در هيچ يك از محورهاي مقدمات و نتيجه اين قياسِ جدلي نه حقي باطل جلوه داده مي‏شود و نه باطلي حق؛ نه جهلي بر كسي تحميل مي‏شود و نه از جهل مخاطب سوء استفاده خواهد شد، زيرا محور اصيل رسالت، دعوت به عقل و شكوفايي خرد است.
آية الله جوادي آملي،تفسير موضوعي قرآن كريم ج 9 (سيرة رسول اكرم در قرآن)

معناي تكوين

معني تکوين در فلسفه اسلامي و در دين اسلام چيست؟

مراد از عالم تکوين و نظام تکوين، کل عالم خلقت و عالم وجود و قوانين حاکم بر آن است به عبارت ديگر مراد از عالم تکوين، فعل خداست.