مباحث عرفان نظری

يلي الحقي-يلي الخلقي

مقصود از «يلي الحقي» و «يلي الخلقي» كه از جنبه هاي پيغمبر است، چيست؟ تلفظ يلي؟!

خداوند متعال می فرماید:
« وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنين‏.
و اين چنين، ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم؛ از اهل يقين گردد.»( الأنعام:75)
« أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا في‏ مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ‏ءٍ ...
آيا در ملکوت آسمانها و زمين، و آنچه خدا آفريده است، نظر نيفكندند؟! ...

وحدت وجود

مسأله وحدت وجود چیست؟


قبل از ورود در این بحث لازم است که بحثی کوتاه در مورد وجود و ماهیّت داشته باشیم ؛ ما وقتی با موجودات عالم مثل انسان و درخت و عقل و ... مواجه می شویم دو حیثیّت یا دو جهت را در آنها ادراک می کنیم یکی هستی و بودن آنهاست و دیگری چگونه بودن یا به عبارتی چیستی آنها .

عرفان نظري نزد شيعه

جايگاه عرفان نظري در نزد شيعه چيست و آيا ما بايد به اين سمت حرکت کنيم چون به نظر مي رسد نگاه ما به خدا و خود عوض مي شود اگر بخواهيم مطالعات را شروع کنيم آيا لزوما بايد يک دوره فلسفه قبل از آن بخوانيم و چرا و اينکه در صورت امکان يک سير مطالعاتي مناسب و جامع به من ارائه دهيد.


1. امروزه در بین مسلمین تنها فرقه ای که به معنی واقعی کلمه عرفان نظری دارد شیعه است. حتّی برخی از نویسندگان بزرگ عرفان نظری ، در اعصار گذشته نیز ، اگرچه متّهم به سنّی بودن هستند ولی از نظر برخی صاحب نظران ، بسیاری از آنها نیز شیعه ولی در حال تقیّه بوده اند. همچنین شواهدی موجود است که نشان می دهد برخی سخنان مطابق با مذاق اهل سنّت ، در کتب این افراد بعدها وارد این کتب شده و به اصطلاح نتیجه ی تحریف است. حتّی برخی محقّقین مثل هانری کُربَن ، محقّق شهیر فرانسوی ، بر این اعتقاد اند که تسنّن با عرفان سازگار نیست و منطقاً محال است کسی هم عارف باشد هم سنّی مذهب.