مباحث علمي

حرکت خورشيد در نهج البلاغه

دانشمندان معتقدند که خورشيد ثابت است و زمين به دور آن مي چرخد و علت پديد آمدن روز، شب، ماه و سال همين است. با توجه به اين موضوع شما اين سخنان حضرت علي(ع) را چگونه تفسير مي کنيد «و جعل شمسها آيه مبصره لنهارها و قمرها آيه ممحوه من ليلها و اجراهما في منا قل مجراهما و قدر سيرهما في مدارج درجهما ليميز بين الليل و النهار بهما و ليعلم عدد السنين و الحساب بمقاديرهما»؟(محمد دشتي، ترجمه نهج البلاغه، خطبه 91، ص 160) آيا اين اعتقاد دانشمندان اشتباه است؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: «اين که دانشمندان معتقدند خورشيد ثابت است و زمين متحرک» به اين معناست که خورشيد نسبت به زمين و در مقايسه با زمين ثابت است؛ و اين به معناي اين نيست که خورشيد به طور مطلق حرکت ندارد؛ بلکه براساس پژوهش هاي نجومي، خورشيد همراه با کل منظومه شمسي در حال حرکت است ولي حرکت آن بر محور زمين نيست. بنابراين خورشيد نيز حرکت دارد، اگر چه حرکتش بر محور زمين نيست.

امکان سفر به گذشته و آينده از منظر دین

آيا اگر بنا به فرض روزي دستگاهي اختراع شود که قادر باشد ما را به گذشته يا آينده ببرد، از نظر قرآن و اعتقادات دين ما امکان دارد؟

منظور از اين که دستگاه «ما را به گذسته و آينده ببرد» چيست؟
اگر منظور اين باشد که اين دستگاه گذشته و آينده را براي ما به تصوير بکشد و کاملا آن را براي ما ملموس و مشهود کند، بايد گفت: نسبت به گذشته ممکن است دستگاهي کشف شود که امواج و نورهايي را دريافت کند و گذشته را تا حدودي براي ما به تصوير بکشد ولي نسبت به آينده چنين چيزي معقول نيست.
زيرا به لحاظ عقلي و فلسفي، موجود مادي که در بستر زمان حرکت مي کند داراي محدوديت هاي خاص زماني است و نمي تواند فراتر از زمان را پيش بيني کند.

فوايد زلزله از نظر علمي و معنوي

فوايد زلزله و امثال آن از نظر علمي و معنوي چيست؟

زلزله حادثه اي طبيعي است که وراي ويران هاي ظاهري، آثار مثبت مهمي از جمله حفاظت از لايه اوزون دارد. اولا برآن اين حوادث زمينه يکسري تلاش ها و رشد علمي بشر است. به لحاظ تربيتي و معنوي نيز مانند ساير بلاها و مصيبت هاي زندگي داراي فوايد و آثاري است كه به قسمتي از آنها در ادامه اشاره مي شود.

بلا و آزمايش الهي:
نخستين سرّ آزمايش الهى و امتحان ربوبى تميز دادن بين انسان هاى پاك سيرت از انسانهاى زشت سيرت است.

سفر به آينده و گذشته (نظريه انيشتين) از منظر دین

نظر ديني در مورد نظريه انيشتين که گفته اگر به سرعت نور برسيم مي توانيم به گذشته يا آينده بريم آيا چنين نظريه اي را مي توان قبول کرد؟

نظريه نسبيت خاص انيشتين بيان مي کند که اگر جسمي با سرعت v نسبت به ناظر ثابت حرکت مي کند، زمان آن جسم نسبت به ناظر ثابت، طبق فرمول اتساع زمان: (t مساويست با T ضربدر راديکال 1 منهاي V به توان2 تقسيم بر C به توان2. - برنامه ما قادر نوشتن عبارات ریاضی نبود - ) خواهد شد يعني زمان براي شي متحرک از نظر ناظر ثابت، کندتر خواهد گذشت.
در اين فرمول t زمان شيء متحرک و T زمان ناظر ثابت و v سرعت شيء متحرک و C سرعت نور است.

موجودات فضايي

آيا موجودات فرازميني وجود دارند؟ نظر قرآن و روايات ما در اين باره چيست؟

اگر منظور از موجودات فرازميني همان موجودات تخيلي اي است كه در فيلم هاي تخيلي به تصوير كشيده مي شود بايد گفت كه همانطور كه از نام چنين فيلم هايي بر مي آيد آنها تنها ساخته هايي بر آمده از افكار و خيالات انسان است و دليلي بر وجودشان نيز نداريم ؛ نه علم وجودشان را تاييد كرده و نه از وحي در موردشان سخني به ميان آمده است.
آنچه در وحي آمده است از اين قرار است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «هر چه در آسمان‏ها و زمين است از جنبندگان و ملائكه، بدون هيچ تكبّر تسليم و خاضع در برابر پروردگارند» (فصلت/11).